Pavol Faix 25 rokov B. Braun v Česku a na Slovensku

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Za tých 25 rokov sa zmenilo takmer úplne všetko - dostupnosť zdravotníckej starostlivosti i jej kvalita

Pavol nastúpil do spoločnosti B. Braun pred dvadsiatimi šiestimi rokmi. Teda v čase, kedy ešte spoločnosť B. Braun nemala svoje zastúpenie vo vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

„Spolupracoval som priamo s ústredím v Nemecku. Pracoval som ako odborný poradca a mojou úlohou bolo prezentovať produkty B. Braun priamo v nemocniciach a na kongresoch. B. Braun bol v tom čase jedným z prvých výrobcov, ktorý začal s propagáciou produktov priamo u zákazníkov v nemocniciach. Pracovne som teda najdlhšie pôsobiaci pracovník B. Braun v Čechách a na Slovensku,“ s úsmevom spomína Pavel Faix.

V súčasnosti pracuje na pozícii Team leader skupiny Critical Care v divízii Hospital Care. Sám hovorí, že za tých 25 rokov, čo je spoločnosť B. Braun na našom trhu, sa zmenilo takmer všetko. Od dostupnosti zdravotníckej starostlivosti, cez jej rastúcu kvalitu, čo je najdôležitejším predpokladom aj pre rast a vývoj spoločnosti B. Braun v našich krajinách.

Čo by ste zaželali spoločnosti a jej zamestnancom do budúcnosti? 

Vývoj celého sveta ako aj zdravotníckeho trhu je dnes veľmi hektický a nie vždy celkom správny. Určite stojí za to naplánovať si pravidelné zastavenia a pozrieť sa na svoj život a prácu so zdravým nadhľadom, upratať si hodnotový rebríček a ciele. Želám spoločnosti B. Braun, aby bola stále jasne rozpoznateľná, aby ostala rodinnou spoločnosťou a aby bola pre svojich spolupracovníkov stále atraktívna. Všetko ostatné potom príde jednoduchšie a krajšie."