Jana Sepešiová 25 rokov B. Braun v Česku a na Slovensku

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Spoločnosť prešla úžasnými změnami

PhDr. Jana Sepešiová nastúpila do spoločnosti B. Braun pred 22 rokmi na pozíciu dialyzačnej sestry a po dvoch rokoch sa stala vedúcou sestrou. Na tejto pozícii pôsobí dodnes.

„Vtedy to bolo prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku. Spoločnosť prešla počas môjho pracovného  obdobia úžasnými změnami. Neustále sa rozširuje a napreduje. Stala sa z nej nadnárodná spoločnosť s veľkou sieťou dialyzačních stredísk. Aj preto sa stala dialyzačná liečba všeobecne dostupnou pre všetky skupiny pacientov, dokonca aj pre tých, ktorých sme v nedávnej minulosti nemohli dialyzovať.“, vzpomíná a hodnotí Jana. 

Čo by ste zaželali spoločnosti a jej zamestnancom do budúcnosti?

Našej spoločnosti zo srdca prajem veľa pracovných úspechov, veľa spokojných pacientov a zamestnancov. Ďalej jej prajem dlhodobú stabilitu na trhu v poskytovanie dialyzačních služieb, aby neustále napĺňala svoje ciele a aby nestratila správny směr, ktorým sa vydala.