Právne oddelenie

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Kontakty na Právne oddelenie

Právne oddelenie Skupiny B. Braun CZ/SK spracováva zmluvnú a inú právnu agendu pre všetky spoločnosti tejto skupiny v Českej republike a na Slovensku. 

Slovensko

Korešpondenčná adresa pre Slovenskú republiku:

B. Braun Medical s.r.o. (prípadne B. Braun Avitum s.r.o.)
Právne oddelenie
Hlučínska 3
Bratislava 831 03

Z tejto adresy si poštu prepošleme do centrály v Prahe. 

Česká republika

Korešpondenčná adresa pre Českú republiku:

B. Braun Medical s.r.o. (prípadne B. Braun Avitum s.r.o. alebo B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.)
Právne oddelenie
V Parku 2335/20
148 00 Praha

Adresy pre elektronickú komunikáciu:

contracts.cz@bbraun.com
contracts.sk@bbraun.com

Oceníme, ak budete môcť  zmluvy podpisovať elektronicky - kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Ten môžete mať ako súčasť Vášho občianskeho preukazu s čipom (eID karty) bezplatne, keď o to požiadate pri vydaní eID karty. Bližšie informácie nájdete na www.slovensko.sk.

Kontakt

Alena Tučková foto
Alena Tučková
Administrátorka zmlúv
Mgr. Milan Filípek foto
Mgr. Milan Filípek
Manažer Právní sekce