Podmienky použitia

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Podmienky použitia

Vítame vás na webovej stránke spoločností B. Braun Medical s.r.o. (IČO 31 350 780), B. Braun Avitum s.r.o. (IČO 31 383 963), ďalej len skupiny B. Braun SK. Skôr než začnete webové stránky používať, prosíme, prečítajte si tieto Podmienky použitia. Prístupom na túto webovú stránku a jej používaním potvrdzujete, že ste si Podmienky použitia prečítali, ich obsahu porozumeli a vyjadrujete s nimi súhlas.  Pokiaľ nesúhlasíte s Podmienkami použitia, nesmiete webové stránky používať.

Súčasťou tejto webovej stránky môžu byť všeobecné informácie o zdravotných podmienkach a ich liečbe. Tieto informácie majú výhradne edukatívny charakter a slúžia len na informatívne účely a nie sú žiadnym spôsobom mienené ako náhrada za rady poskytované lekárom aleebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Informácie uvedené na týchto webových stránkach nesmú užívatelia využívať pro diagnostikovanie zdravotných problémov, je nevyhnutné, aby vždy vyhľadali zdravotnú pomoc.

Účelom týchto internetových stránok je poskytovať všeobecné informácie o spoločnosti B. Braun, jej produktoch a službách. Neposkytujú sa tu však odborné rady a návody vzťahujúce sa na produkty a služby, ktoré spoločnosť B. Braun predáva a poskytuje. Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa našich produktov a služieb, kontaktujte, prosím, priamo spoločnosť B. Braun Medical s.r.o či B. Braun Avitum s.r.o.

Vynaložíme celé naše úsilie na to, aby sme vám poskytovali presné a aktuálne informácie. Spoločnosť B. Braun Medical s.r.o. však nemožno považovať za zodpovednú za škody, ktoré v súvislosti s týmito informáciami vzniknú. Nepreberáme preto žiadnu záruku, či už vyjadrenú alebo predpokladanú, ani nečiníme žiadne ubezpečenia týkajúce sa presnosti a úplnosti poskytnutých alebo uvedených informácií. Používanie našich internetových stránok a všetkých ostatných stránok (na ktoré sa odkazuje), s ktorými sú naše stránky prepojené, a používanie ich obsahu je na vlastné riziko používateľa. 

B. Braun Medical s.r.o. ani iná strana podieľajúca sa na vytváraní, obstarávaní, navrhovaní či na údržbe celej internetovej prezentácie alebo na jej jednotlivých častiach či na vytváraní, obstarávaní, navrhovaní a údržbe stránok alebo prezentácií, ktoré sú s našimi stránkami prepojené, nie je nijako zodpovedná za žiadnu priamu či nepriamu škodu a ani za zavinenú či nezavinenú škodu, ktorá vznikla v dôsledku prístupu na internetovú prezentáciu spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. alebo na prezentáciu informácií, s ktorými je prezentácia B. Braun Medical s.r.o. prepojená, alebo ktorá vznikla v dôsledku používania týchto prezentácií alebo následkom nemožnosti používať tieto prezentácie. Pred použitím alebo upotrebením našich produktov je nutné venovať náležitú pozornosť informáciám pre používateľa, ktoré sú k týmto produktom priložené. 

Tieto internetové stránky obsahujú aj informácie od tretích strán a uvádzajú odkazy na iné internetové stránky. Všade tam, kde je to možné, sú tieto informácie a odkazy označené príslušným spôsobom. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za informácie poskytnuté tretími stranami.

Všetky obrázky a informácie zobrazené a uvedené na týchto internetových stránkach sú v prípade, že ich možno reprodukovať, chránené autorským právom či inými právami priemyselného vlastníctva. Všetky názvy produktov, ktoré sú písané veľkými písmenami, alebo sú na týchto internetových stránkach inak vyznačené, sú obchodnými značkami koncernu B. Braun Medical s.r.o. Používanie a reprodukcia týchto informácií je bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. neprípustná. 

Vyhradzujeme si právo obmeňovať obsah týchto internetových stránok bez predošlého upozornenia, kedykoľvek to budeme považovať za vhodné. Z tohto kroku nevzniká žiadna zodpovednosť.