Podrobné informácie o používaní cookies

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Čo presne sú cookies?

Súbor cookie je textový súbor, ktorý po obmedzenú dobu ukladá určité informácie. Súbory cookie využíva väčšina internetových stránok. V okamihu, keď prvýkrát vstúpite na príslušnú internetovú stránku, váš prehliadač tieto súbory automaticky stiahne a uloží. Súbor cookie obsahuje aspoň dva komponenty, a to názov a hodnotu súboru. Súbor cookie obvykle obsahuje dátum, keď dôjde k jeho automatickému zničeniu; to je nastavené podľa plánovanej životnosti daného súboru. Existuje rozdiel medzi súbormi cookie platnými po dobu relácie (session cookies) a trvalými súbormi cookie (persistent cookies). Súbory cookie platné po dobu relácie sú automaticky vymazané hneď potom, čo sa príslušná prehliadacia relácia skončí. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači uložené po celú dobu životnosti príslušných súborov cookie. K ich vymazaniu dôjde až na konci uvedenej doby. Tieto súbory cookie si zapamätajú vami preferované nastavenie, ak sa na určitú internetovú stránku vrátite opakovane.

Sú súbory cookie škodlivé?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Závisí to od toho, aké údaje z príslušnej internetovej stránky súbory cookie ukladajú a na aké účely sa tieto informácie v konečnom dôsledku využívajú. O súboroch cookie možno uvažovať ako o určitom nástroji, napríklad ako o kladive alebo o píle. V zásade je ich účelom pomáhať, ale môžu byť využité aj negatívne. Je preto vhodné medzi nimi rozlišovať a rozhodnúť sa, ktoré súbory cookie sú pre vás osobne nevyhnutné a dôležité, a ktoré by naopak ukladané byť nemali. Podľa toho si potom môžete upraviť nastavenie na vašom konkrétnom koncovom zariadení.

Na čo vlastne súbory cookie sú?

Súbory cookie sú určené na to, aby užívateľom uľahčovali návštevy internetových stránok a aby tak pre nich boli takéto návštevy užívateľsky príjemné. Napríklad ak sa pri nakupovaní na internete na určitú stránku vrátite opakovane, umožnia stránke „spomenúť si“, ktoré produkty ste naposledy vložili do košíka, alebo zaistia, aby sa stránka automaticky zobrazila vo vami preferovanom nastavení alebo s preferovanou veľkosťou písma.
Všetky súbory cookie však nie sú užitočné a neprinášajú užívateľom iba prospech. Napríklad súbory cookie na sledovanie (tracking cookies) sa používajú na to, aby monitorovali vaše správanie v rámci internetových stránok a umiestňovali na ne na základe príslušných zistení vhodnú reklamu, alebo aby vďaka nim boli internetové stránky užívateľsky príjemnejšie. Je preto dôležité si rozmyslieť, ktoré súbory cookie na vašom zariadení povolíte a ktoré odmietnete. Pri tomto rozhodovaní je vhodné vedieť, aké typy súborov cookie existujú.

Aké typy súborov cookie existujú?

Funkčné súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre základné fungovania príslušnej internetovej stránky. Bez nich by nebolo možné stránku na zamýšľaný účel používať. Okrem iného zaisťujú správne fungovanie v okamihu, keď dochádza k prechodu stránky z http na https, teda aj to, aby boli splnené vyššie požiadavky na zabezpečenie. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymizované informácie (nemožno ich preto nijako priradiť konkrétne k vašej osobe) a nemôžu monitorovať váš pohyb v rámci iných internetových stránok. Uchovávajú sa iba po dobu príslušnej relácie, preto patria do kategórie súborov cookie platných po dobu relácie (session cookies). Na ich používanie netreba váš súhlas.

Súbory cookie prvej osoby sú podľa právnej definície súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné pri používaní internetových stránok. Plnia však dôležité úlohy, ktorých cieľom je zlepšovať užívateľský komfort pri prezeraní. Tieto súbory cookie napríklad zaisťujú to, že budú uchované vami zvolené nastavenia, napríklad zvolený jazyk. Informácie, ktoré obsahujú, možno využiť iba pre danej internetovej stránke.

Výkonnostné súbory cookie sú súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o spôsobe, akým návštevník využíva príslušnú internetovú stránku, konkrétne na ktorú stránku sa najčastejšie vracia a či sa zobrazujú chybové hlásenia. Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne iné informácie. Využívajú sa iba na účely zvýšenia ústretovosti stránok voči užívateľom a ich prispôsobenie príslušným potrebám jednotlivých užívateľov. Tieto informácie sa takisto uchovávajú iba v anonymizovanej podobe.

Ak je na určitú internetovú stránku integrovaný obsah akejkoľvek tretej osoby, môže príslušný poskytovateľ, tretia osoba, použiť súbory cookie aj v prípade, ak nebudete využívať priamo jeho internetovú stránku. Tieto súbory cookie sa nazývajú súbory cookie tretích osôb. Tieto súbory môžu využívať tretie osoby na to, aby ukladali informácie o vás ako o užívateľovi a aby vás mohli identifikovať, ak navštívite ich vlastné stránky, a mohli vám ponúknuť stránku nastavenú podľa vašich konkrétnych potrieb. To je napríklad možné vtedy, ak je na určitú stránku vložené video z portálu YouTube.

Ak sa súbory cookie využívajú na marketingové účely, ide o súbory cookie na marketingové účely. Tieto súbory sa využívajú na to, aby užívateľovi predložili reklamu, ktorá je preňho relevantná a ktorá je prispôsobená jeho potrebám. Využívajú sa aj na to, aby určili, ako často sa určitá reklama zobrazuje, a na zisťovanie efektivity reklamných kampaní.

Kde si môžem definovať nastavenie svojich súborov cookie?

Väčšina internetových stránok obsahuje informácie o používaní súborov cookie. Aj vy si môžete v nastavení vášho prehliadača upraviť povolenie využívania súborov cookie tak, aby zodpovedalo vašim potrebám. Väčšina prehliadačov vám umožní prijať alebo vymazať všetky súbory cookie alebo dovoliť využívanie iba niektorých typov súborov cookie.
Zastaviť ukladanie súborov cookie vo vašom koncovom zariadení môžete tak, že v nastavení vášho prehliadača zvolíte funkciu „nepovoľovať cookies“ („do not accept cookies“). Ak však odmietnete všetky súbory cookie, môže to mať za následok funkčné obmedzenie určitých internetových stránok.
Súbory cookie uložené na vašom koncovom zariadení môžete kedykoľvek vymazať. Podrobnejšie informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v pokynoch pre váš prehliadač alebo koncové zariadenie.

Aké súbory cookie sa používajú na internetových stránkách B. Braun?

Názov Popis Kategória
s_cc
s_sq
s_vi
s_fid
sat_track
Zachytáva rôzne prehliadače a ukladá užitočné informácie, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať a optimalizovať webové stránky spoločnosti B. Braun. Okrem toho súbory cookie anonymne definujú nových návštevníkov, pomáhajú analyzovať údaje o kliknutí a zachytiť aktivitu webových stránok. Výkonnostné súbory cookie
cookies
Confirmed
Zaznamenávajú, že užívateľ zatvoril upozornenie o súboroch cookie. Tým je potvrdené, že užívateľ vzal na vedomie oznámenie o využívaní súborov cookie. Výkonnostné súbory cookie