Aktuálne

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Modernými technológiami smelo na renálnu starostlivosť

Konferencia Európskej asociácie dialyzačných a transplantačných sestier a Európskej asociácie renálnej starostlivosti (EDTNA/ERCA) sa uskutočnila na konci septembra v Prahe. Tento rok sa niesla v duchu témy „Nové postupy v zariadeniach renálnej starostlivosti – staráme sa spoločne integrovaním moderných technológií založených na znalostiach a vzdelávaní so zameraním na najpokročilejšie produkty využívajúce moderné technológie“. V súlade s mottom „sharing expertise“, teda „zdieľanie odbornosti“, bolo cieľom vymeniť si odborné znalosti a skúsenosti.

Nástroj hodnotenia malnutrície

Na úvodnom plenárnom zasadaní vystúpil vedúci ošetrovateľskej starostlivosti, Paul Challinor, s prezentáciou týkajúcou sa hodnotenia dialyzovaných pacientov z hľadiska malnutrície. Identifikoval príčiny a dôsledky malnutrície a predstavil nástroj na hodnotenie výživy Nutrition Tool, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s EDTNA/ERCA. Ide o on-line nástroj, ktorý pomáha sestrám pri hodnotení stavu výživy pacienta a   pri zisťovaní, či u niektorého pacienta neexistuje riziko malnutrície.

Cieľom je, aby sa tento nástroj na hodnotenie výživy dostal ku všetkým profesionálnym zdravotníkom, ktorí sa starajú o pacientov s chronickým ochorením obličiek. Nástroj by im mal poskytnúť príležitosť učiť sa od odborníkov v oblasti malnutrície a mal by tiež prispieť k zvýšeniu ich povedomia o dietetických intervenciách, ktoré môžu byť pre pacientov s chronickým ochorením obličiek prínosom.

Šesť simulačných workshopov pod taktovkou Aesculap Akadémie

V rámci konferencie usporiadala  Akadémia Aesculap CZ/SK šesť simulačných workshopov. „Dva workshopy sa týkali kontroly šírenia a prevencie infekcií v renálnej starostlivosti a moderoval ich pán Paul Challinor, a dva boli zamerané na násilie a agresiu v renálnej starostlivosti a moderoval ich Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.,“ pripomína odborná garantka Aesculap Akadémie, Mgr. Ivana Bartáková, MBA. „Okrem vyššie uvedených workshopov prebehli vo vzdelávacom centre Aesculap aj dva workshopy na tému kritických situácií pri hemodialyzačnej liečbe, obidva viedol MUDr. Michael Stern, MBA,“ dopĺňa Ivana Bartáková.