Ibuprofen B. Braun

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Léčivý přípravek připravený k podání „RTU“

Společnost B. Braun dodává Ibuprofen B. Braun 400 mg a 600 mg v uživatelsky přívětivém balení Ecoflac® plus. Díky přípravku určenému k okamžitému podání v kontejneru o obsahu 100 ml jsou kroky nutné
pro úpravu přípravku minulostí.


Bezpečné podávání a snadná manipulace s Ecoflac® plus

ƒƒIbuprofen B. Braun 400 mg je indikován u dospělých pro krátkodobou symptomatickou léčbu akutní střední bolesti a pro krátkodobou symptomatickou léčbu teploty, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky oprávněná, a když nejsou jiné cesty podání možné.


ƒƒIbuprofen B. Braun 600 mg je indikován u dospělých ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní středně silné bolesti, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky opodstatněná a nejsou-li možné jiné cesty podání.