Stimuplex® Ultra 360

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Ultrazvuková jehla pro periferní nervové blokády

Pro jednorázové nervové blokády prováděné pod ultrazvukem a nervovou stimulací (duální navádění).

Stimuplex® Ultra 360® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je blokáda plexů a periferních nervů. Indikace: Bloky plexů a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace nebo případně ultrazvukem pro přesnou detekci cílových nervových oblastí. Blokády nervů se používají jako forma anestézie při chirurgických zákrocích nebo jako metoda léčby bolesti v rozsahu horních a dolních končetin několika technikami bloku. Kontraindikace: Známá preexistující neurologická onemocnění, infekce/zánět v požadovaném místě zavedení/punkce, nadměrná předoperační úzkost (neodpovídající zákroku) a nemožnost tolerovat polohu, preexistující koagulopatie, endogenní (např. trombocytopenie) nebo iatrogenní (např. terapie warfarinem), vzhledem ke zvýšenému riziku hematomu, anatomické anomálie, které ztěžují umístění jehly pomocí ultrazvuku, nervové stimulace a anatomických orientačních bodů, jaterní onemocnění, které může snižovat clearance, nebyl získán souhlas pacienta, známá hypersenzitivita na jeden či více použitých materiálů, lymfangitida (např. v případě přístupu v axilární oblasti), stav po lymfadenektomiích (např. v případě přístupu v axilární oblasti), stimulace: neprovádějte během defibrilace nebo kardioverze, informace o dalších kontraindikacích pro podání kontinuální regionální anestezie naleznete v odborné literatuře. Rizika: nervové léze mohou být způsobeny intrafascikulárním umístěním špičky jehly, intrafascikulární injekcí nebo toxickými reakcemi na lokální anestetikum, pneumothorax (např. v případě supraklavikulárního brachiálního plexu a interskalenických bloků), bolest a hematom v místě zavedení jehly, neúplný blok způsobený nesprávným umístěným, nedostatečným rozptýlením lokálního anestetika, lokální toxicita ve vztahu k anestetikům: srdeční, neurologická, alergická (zejména při podání/injekčním podáním velkých objemů), nesprávná epidurální nebo intratekální injekce lokálního anestetika v případě periferních bloků v oblasti páteře, infekce (sepse). Varování: opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Dochází-li k parestézii v důsledku nechtěného přímého kontaktu s nervem, kanylu za žádných okolností nezasunujte dále. Nezvykle vysoký tlak podávání může znamenat, že došlo k podání do nervu. Podávání přerušte – mohlo by dojít k nevratnému poškození nervu. Pro dosažení optimálního spojení mezi stimulační kanylou a nervovým stimulátorem a současné zajištění bezpečnosti pacienta používejte pouze výrobky B. Braun spolu s jinými výrobky B. Braun. Společnost B. Braun Melsungen AG nepřijímá jakoukoli odpovědnost za použití svých výrobků v kombinaci s vybavením od jiných výrobců. Neresterilizujte. Použijte pouze v případě, že balení je nepoškozené. Použijte náležitě skladovaný produkt před uplynutím data spotřeby uvedeném na obalu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.