proGAV 2.0

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Gravitační ventil

Programovatelný gravitační ventil proGAV k terapii hydrocefalu z dílny firmy Aesculap-Miethke se na světových trzích pohybuje již  přes deset let. Pro tak úspěšný produkt je to již poměrně dlouhá doba, a tak se jeho konstrukční otec Christoph Miethke rozhodl, že nadešel čas k inovaci tohoto výrobku a k určitému technickému vylepšení, které vyústilo do nového programovatelného ventilu proGAV 2.0

Od nástupu na trh se ventil plně osvědčil a zejména v terapii normotenzního hydrocefalu se stal zlatým standardem. Celosvětově implantované stovky a tisíce kusů jsou nejlépe vypovídajícím měřítkem jeho kvalit. A tak po nasbírání dostatečného množství zkušeností, podnětů a připomínek jak od lékařů, tak od pacientů, konstruktéři přikročili ke změnám, které kvality ventilu posunou ještě o stupeň výše.

 

Vlněný reliéf

Základní poslání ventilu zůstalo shodné, tedy vytvořit programovatelný, jinak řečeno nastavitelný, ventil s gravitační jednotkou, který bude sloužit účinnému zabránění předrenování pacienta v návaznosti na jeho aktuální polohu. Velikost a zpracování ventilu zůstaly také beze změn, materiálem konstrukce je tedy titanová slitina a rozměry jsou kompaktní.

Zásadním rozdílem je však vrchní stěna pouzdra ventilu. Dříve hladký titanový plech byl nahrazen vlněným reliéfem, ne náhodou připomínajícím vlněný plech. Tato drobná změna měla opravdu radikální dopad při procesu nastavování požadované hodnoty otevíracího tlaku ventilu. U předešlé generace ventilu proGAV se k nastavení a k přečtení, případně kontrole nastavené hodnoty používala barevně rozlišená programovací jednotka podobná perům. Především u nastavování požadované hodnoty u již implantovaného ventilu tak mohlo za určitých podmínek docházet k bolestivé reakci pacientů, kdy trn z nastavovacího pera musel uvolnit bezpečnostní pojistku ventilu tak, aby mohl být pomocí magnetů nastaven.

A právě výměna tvaru vrchní strany pouzdra z hladkého na vlnitý umožnila změnu konstrukce programovací jednotky. V našem případě „pero“ nahradila „kobliha“. Tedy, magnety nutné ke změně nastavení magnetického rotoru ventilu a tím pádem ke změně nastavené otevírací hodnoty ventilu se přesunuly do nově tvarovaného programovátka, nyní majícího tvar disku s otvorem uprostřed. Díky tomuto otvoru lze disk navléknout na prst, který tak nahradí v procesu programování kovový pin, kterým se uvolňovala bezpečnostní pojistka.

 

Komfort a zpětná kontrola funkčnosti

Při stisknutí stěny ventilu také dojde k hlasitému cvaknutí, které velice efektivně lékaři napovídá, že došlo k uvolnění pojistky a nastavení požadované hodnoty. Drobná změna v konstrukci ventilu má tedy velký dopad jak pro komfort užívání, tak pro zpětnou kontrolu funkčnosti a nastavení. Pro přečtení nastavené hodnoty nám nově slouží výklopný kompas, který se přikládá přes implantovaný ventil. Kompas má kruhový tvar, po obvodu se nachází stupnice v centimetrech vodního sloupce a jasně čitelná ručička nám přesně řekne aktuální hodnotu otevíracího tlaku ventilu.

Zároveň u nové generace ventilu proGAV 2.0 zůstaly zachovány všechny osvědčené funkční atributy z generace minulé, jako bezpečné vyšetření pacienta v MRI bez nechtěného přeprogramování ventilu magnetickým polem, precizní nastavení požadované hodnoty otevíracího tlaku ventilu po 1cm vodního sloupce atd.

Pevně věříme, a první pozitivní zkušenosti nám dávají za pravdu, že uvedené změny přispějí k ještě větší spokojenosti a funkčnosti s novým programovatelným gravitačním ventilem proGAV 2.0.

proGAV 2.0 je zdravotnický prostředek. proGAV 2.0 je ventil k ošetření hydrocefalu pracující v závislosti na poloze. Skládá se z nastavitelné diferenční tlakové jednotky a z gravitační jednotky. Nastavitelná diferenční tlaková jednotka sestává ze stabilního titanového pouzdra, v jehož proximální části je integrován osvědčený kulový ventil s kuželem. Destičková pružina určuje otevírací tlak kulového ventilu s kuželem. Pomocí otočně uloženého rotoru lze nastavovat předpětí pružiny a tím otevírací tlak ventilu přes kůži. Podstatnými součástmi gravitační jednotky vyrobené z titanu jsou tantalová kulička, která určuje otevírací tlak tohoto ventilu na základě polohy těla, a safírová kulička, která zaručuje přesné uzavření. Pod silikonovými přípojkami katétru se vždy nachází konektor. Kontraindikace: Nastavitelná diferenční tlaková jednotka by neměla být implantována v oblasti, která ztěžuje nalezení či nahmatání ventilu (např. pod silně zjizvenou tkání). Aby později bylo možné nastavování, měl by ventil přiléhat k periostu nebo ke kosti. Možné vedlejší účinky: Při terapii hydrocefalu pomocí zkratových systémů (shunty) se mohou vyskytnout komplikace popsané v literatuře. Patří k nim infekce, ucpání bílkovinami či krví v mozkomíšním moku, nadměrná/nedostatečná drenáž nebo ve velmi vzácných případech hluk. Bezpečnost funkce: Ventily jsou konstruovány tak, aby pracovaly po dlouhou dobu přesně a spolehlivě. Nelze však ručit za to, že ventil nebude muset být z technických nebo medicínských důvodů vyměněn. Ventil a sytém ventilu bezpečně odolají negativním a pozitivním tlakům vyskytujícím se během operace a po operaci až do 200 cmH2O. Varovné upozornění pro uživatele kardiostimulátoru: Implantací proGAV 2.0 může být ovlivněna funkce kardiostimulátoru. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.