Lacrosse NSE ALPHA dilatační koronární katétr

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Skórovací balónkový katétr pro náročné léze

Je určen pro přesnou dilataci v širokém spektru typů lézí:

  • Léze bifurkací.
  • ISR léze.
  • Dilatace malých cév.
  • Dilatace vysoce kalcifikovaných lézí.
  • Ošetření ostiálních lézí.
  • Příprava komplikovaných lézí před dalším výkonem/ošetřením.

Má tři skórovací prvky pro řízené ošetření cévní stěny a je zaměřen na snížení skluzu během inflace katétru.

Lacrosse NSE ALPHA dilatační koronární katétr je zdravotnický prostředek – balonkový katétr s vyčnívajícími elementy. Indikace: Dilatace aterosklerotických zablokovaných segmentů koronárních tepen, jež lze obtížně dilatovat pomocí prosté balónkové angioplastiky (POBA – plain old baloon angioplasty). Produkt slouží ke zlepšení průtoku koronární tepnou. Zařízení je určeno pro používání v cévách s referenčním průměrem 2,00–4,00 mm. Kontraindikace: Nevhodná poranění: (1) Křeče vaskulatury bez významné stenózy. (2) Poranění v levém hlavním kmenu bez ochrany pomocí kolaterálního průtoku krve, bypass nebo jakákoli další metoda. (3) Poranění lokalizovaná v rozvětvení za vzpěrami stentu. (4) Poranění lokalizovaná v distální pozici vůči nově implantovanému stentu. (5) Poranění s poškozeným stentem. Nevhodní pacienti: (1) Produkt není vhodný pro pacienty s koronárním bypassem. (2) Není také vhodný pro pacienty s vážnou alergií na léky potřebné v průběhu léčby (kontrastní látky atd.). (3) Není vhodný pro těhotné ženy nebo ženy, jež se mohou potencionálně do těhotenského stavu dostat. (4) Není vhodný pro pacienty s nestabilní hemodynamikou nebo šokovými stavy. (5) Produkt není rovněž vhodný pro pacienty, u nichž lékař stanoví, že použití tohoto produktu není vhodné na základě jiných důvodů. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky zahrnují následující případy (ale nejen tyto): úmrtí, infarkt myokardu, restenóza po angioplastice, vnitřní krvácení, hematom, ventrikulární fibrilace včetně arytmie, hypertenze, hypotenze, komplikace spojené s krvácením, arteriální křeče, cévní mozkové příhody, distální embolizace, arteriální nebo bypassová okluze, arteriální disekce nebo perforace či příslušné poškození, nestabilní angína, zdravotnická reakce nebo alergenní reakce na kontrastní látku, infekce, arteriovenózní fistule, vzduchová embolizace, arteriální disekce, ztráta krve v místě vpichu, ischémie způsobená dlouhým trváním procesu nafukování, intravaskulární trombóza, nevolnost nebo zvracení, bušení srdce, tachykardie, bradykardie. Výrobcem zdravotnického prostředku je GOODMAN CO., LTD. 5F KDX Nagoya Sakae Building, 5-3, 4, Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0008, Japonsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.