Meliseptol® Wipes ultra

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Dezinfekční ubrousky bez alkoholu

Utěrky bez obsahu alkoholů nebo aldehydů Meliseptol® Wipes ultra se používají na čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků citlivých na alkohol.

Díky složkám, které se nefixují na organickou kontaminaci, jsou zvláště vhodné pro čištění a dezinfekci ultrazvukových sond přicházejícících do kontaktu se sliznicemi (např. po vaginálním vyšetření).

Meliseptol® Wipes ultra je plně virucidní a sporicidní, takže je obzvláště vhodný i pro finální dezinfekci povrchů semikritických zdravotnických prostředků.

Výhody:

  • Virucidní a sporicidní účinnost
  • Účinnost prokázána i metodou na čtyřech polích
  • Použitelnost 60 dní
  • Vylepšený uzavřený zásobník s “Safe-lock” uzávěrem

Vhodná kombinace s Meliseptol® Wipes sensitive.

Meliseptol® Wipes ultra jsou zdravotnické prostředky, bezalkoholové ubrousky pro rychlou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků, např. ultrazvukových sond. Pokyny k použití: Čištění a dezinfikování zdravotnických prostředků, jako jsou ultrazvukové hlavice sond pro vaginální a abdominální vyšetření. Ubrousky vyjímejte po jednom. Otřete a hodně navlhčete celý povrch sondy připraveným ubrouskem. Po uplynutí doby expozice důkladně opláchněte sondy ultrazvuku vodou. Po použití nádobu uzavřete. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal schválené firme zajištující likvidaci. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.