Contiplex® Tuohy Ultra 360

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Set pro kontinuální periferní nervové blokády

  • Úplně izolovaná Tuohy jehla s hrotovou elektrodou
  • Systém zavádění katétru přes jehlu
  • Vysoce kvalitní potah jehly umožňuje hladký průnik přes tkáň
  • Vyražené značky tvaru „X“ (podobně jako u Stimuplex®)
  • Ultra 360 zlepšují viditelnost jehly na ultrazvuku
  • Katétr Contiplex® Ultra viditelný pod ultrazvukem
  • Adaptér s bočním portem umožňujícím simultánní injekci/aspiraci a zavádění katétru

Sety pro kontinuální periferní nervové blokády umožňují potlačit bolest během chirurgického výkonu a po něm, a dosáhnout tak co možná nejlepšího zotavení pacienta. 

Kompletně vybavené sety umožňují napojení i na neurostimulátor a použít tak dvojitou kontrolu polohy jehly (Dual guidance), pomocí ultrazvuku i neurostimulátoru.

Contiplex® Tuohy Ultra 360 je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku jsou blokády plexu a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace a/nebo ultrazvuku. Indikace: Blokády plexu a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace a/nebo ultrazvuku jako bloková anestezie při chirurgických zákrocích na horních a dolních končetinách s různými technikami blokád, dále léčba bolesti, analgézie pro časnou mobilizaci a fyzioterapie nebo akutní a dlouhodobá analgézie (např. při nádorových onemocněních). Kontraindikace: Již existující neurologická onemocnění, infekce/zánět v místě zavedení, nadměrná předoperační úzkost (bez reakce na zákroky) a neschopnost tolerovat zavedení katétru, již existující koagulopatie, buď endogenní (např. trombocytopenie) nebo iatrogenní (např. léčba warfarinem) z důvodu zvýšeného rizika hematomu, anatomické anomálie, které znesnadňují identifikaci fyzických orientačních bodů, onemocnění jater, které může narušovat clearance, nemožnost získání souhlasu pacienta, známá přecitlivělost na jeden nebo vícero použitých materiálů, informace o dalších kontraindikacích při poskytování kontinuální regionální anestezie si prosím vyhledejte v odborné literatuře. Tento výrobek by měli používat pouze lékaři, kteří byli dostatečně vyškoleni pro použití této techniky. Rizika: Nervové léze, pneumotorax, bolest nebo hematom v místě zavedení jehly, neúplná blokáda, toxicita související s lokálními anestetiky: srdeční, nervová, alergická, zvýšené riziko trombózy a riziko trombembolie, paravertebrální technika: epidurální/intrathekální injekce. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Pro dosažení optimálního spojení mezi stimulační kanylou a nervovým stimulátorem, pro zajištění bezpečnosti pacienta, používejte výrobky společnosti B. Braun výhradně s ostatními výrobky značky B. Braun. Společnost B. Braun Melsungen AG nenese žádnou odpovědnost v případě, že jsou její výrobky kombinovány s výrobky jiných výrobců. Neresterilizujte. Výrobek použijte pouze v případě, že je obal neporušený. Používejte pouze výrobek, který byl řádně skladován podle data uvedeného na obalu. Na fixaci katétru nepoužívejte žádný adhezivní sprej, který obsahuje organická rozpouštědla. Při použití ultrazvuku by měly být viditelné odrazy geometrie hrotu kanyly, viditelný by měl být i charakteristický tvar dříku distální kanyly a mělo by být indikované umístění katétru vzhledem k nervu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.