Targon® PH+

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nitrodřeňový hřebovací systém pro proximální Humerus a diafýzu Humeru

Hřeb v proximální části zastabilizuje zreponované fragmenty pomocí šroubů o průměru 4,5 mm se závitem v hlavě nebo o průměru 3,5mm s přesně definovaným směrem zavedení aby došlo k fixaci všech fragmentů. Tyto šrouby získají svou stabilitu díky prošroubování skrz PEEK vložku v hřebu. V distální části hřebu jsou k fixaci použity šrouby o průměru 3,5mm. Díky všem zmíněným prvkům získává repozice potřebnou stabilitu jako základ hojení i v případě mnohaúlomkových zlomenin s luxací hlavice.

Targon PH+ je indikovaný pro:

až 4 úlomkové zlomeniny hlavice humeru.

Targon PH+ Long je indikovaný pro:

Kombinované zlomeniny hlavice a těla Humeru.

Targon® PH+ je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je stabilizace zlomenin humerální kosti ve všech etážích prostřednictvím intramedulárního hřebování. Indikace: multifragmentální zlomeniny hlavice humeru (až čtyřúlomkové zlomeniny), kombinace zlomenin v oblasti hlavice a diafýzy humeru, stabilní a nestabilní zlomeniny diafýzy humeru patologické zlomeniny. Absolutní kontraindikace: nepoužívejte v následujících případech. Nízko položené zlomeniny humeru do 7 cm od olecranonu, zlomeniny typu C3 dle AO, izolovaná fraktura hlavice pažní kosti, akutní nebo chronický zánět kosti, tumory v oblasti fixace implantátu, rozsáhlé poškození kostní tkáně, které znemožní fixaci implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem. Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran, mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení humorální kosti a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus, nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit. Vedlejší účinky a interakce: kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s osteosyntézou humorální kosti, nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie, infekce, bolesti. Bezpečnostní pokyny: Targon® PH+ lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Targon® PH+. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty Targon®, operační technikou a znát obecné zásady intramedulárního hřebování. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ zlomeniny. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty řady Targon®. Použití mobilizačních a kompresních technik musí chirurg zohlednit při výběru délky implantátu. Implantát není konstruován aby trvale nahradil nosnou funkci kosti. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Explantaci implantátu indikuje ošetřující lékař. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.