Síťový kožní dermatom BA720R

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nástroj na meshování kožního štěpu

Kožní síťový dermatom BA720R se používá k řezání kožních transplantátů ve všeobecné, popáleninové a plastické chirurgii.

Síťový kožní dermatom BA720R je zdravotnický prostředek. Účelem je: kožní síťový dermatom BA720R se používá k řezání kožních transplantátů ve všeobecné, popáleninové a plastické chirurgii. Indikace: způsob a oblast použití závisí na zvoleném nástroji. Kontraindikace: výrobek není dovoleno používat na centrálním nervovém systému, příp. centrálním oběhovém systému. Bezpečnostní pokyny: používejte výrobek pouze v souladu s účelem použití. Rizika: nebezpečí poranění a materiálních škod při používání výrobku v rozporu s jeho určeným použitím, nebezpečí úrazu a materiálních škod v důsledku nesprávné manipulace s výrobkem Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.