Quintex®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Krční dlahový systém

Krční dlahový systém Quintex® nabízí čtyři různé kombinace, od rigidní až po plně dynamickou. Koncept operativní léčby lze tedy individuálně přizpůsobit klinickým a anatomickým podmínkám. 

Všechny čtyři kombinace implantátů lze použít s jednou jasně uspořádanou sadou nástrojů. Hybridní možnosti, které nabízí Quintex®, umožňují individuální řešení každého segmentu krční páteře pro každého pacienta.

Výhody:

 • Komplexní systém dlah.
 • Dva typy dlah a tři typy šroubů nabízejí různé kombinace implantátů.
 • Jedna intuitivní sada nástrojů.
 • 2 mm profil dlahy.
 • Integrovaný zamykací mechanismus šroubu.

Vlastnosti:

 • Barevně označené implantáty.
 • Intuitivní nástroje.
 • Samovrtné a samořezné šrouby.
 • Nízký profil dlahy (2 mm).
 • Vynikající viditelnost přes okno na štěp.
 • Plně automatický uzamykací mechanismus.
 • Čtyři varianty, od rigidních po dynamické.

Indikace:

 • Degenerativní onemocnění meziobratlové ploténky (DDD).
 • Traumatologické postižení (včetně zlomenin nebo dislokací).
 • Posttraumatická kyfóza nebo lordóza.
 • Nádory.
 • Spondylolistéza.
 • Stenóza páteře.
 • Deformity (skolióza, kyfóza a / nebo lordóza).
 • Pseudartróza po neúspěšné operaci páteře.
 • Symptomatická krční spondylóza.
 • Nestabilita po operaci z důsledku výše uvedených indikací.
 • Reoperace vynucená selháním předchozí fúze.

Quintex® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je anteriorní monosegmentální a multisegmentální stabilizace krční páteře. Indikace: Chirurgické implantáty slouží k podpoře normálních procesů hojení. Nemají nahrazovat normální tělesné struktury, ani nemají v případě zpožděného hojení trvale přejímat zatížení. Použití v případech: Degenerativní onemocnění meziobratlových plotének (diskogenní bolest u degenerujících meziobratlových plotének, prokazatelná z anamnézy pacienta a z radiografických nálezů); Trauma (včetně fraktur a dislokací); Posttraumatická kyfóza nebo lordóza; Tumorů; Vybočení obratlů; Spinální stenóza; Deformity (skolióza, kyfóza a/nebo lordóza); Pseudoartrózy po operaci páteře; Symptomatické cervikální spondylózy; Instabilita po chirurgickém zákroku na základě výše uvedených indikací; Reoperace z důvodu nezdaru předchozí fúze. Fixace šroubů pro tyto indikace je možná v oblasti C2 až T1. Kontraindikace: Nepoužívat v následujících případech: Horečka; Akutní a nebo chronické infekce páteře lokálního nebo systémového typu; Těhotenství; Těžké osteoporózy a nebo osteopenie; Zdravotní nebo chirurgický stav, který by mohl bránit úspěchu implantace; Duševní nemoci; Závislost na lécích, drogová závislost nebo alkoholismus; Adipositace; Těžce poškozených kostních struktur, které mohou bránit stabilnímu ukotvení komponent implantátů; Neuromuskulární poruchy a nebo onemocnění; Kostní nádory v blízkosti místa ukotvení implantátu; Poruchy hojení ran; Špatný celkový stav pacienta; Nedostatečná spolupráce pacienta; Přecitlivělost na materiály implantátu jako na cizí tělesa; Systémová nebo metabolická onemocnění; Očekávané přetížení implantátu; Pacienti s alergií na nikl nebo s podezřením na alergii na nikl mohou vykazovat takovou citlivost, protože materiál Phynox® obsahuje nikl. V případech, které nejsou vyjmenovány pod indikacemi. Vedlejší účinky a interakce: Rizika v případě použití nebo nesprávné manipulace s tímto systémem jsou: Selhání implantátu v důsledku přetížení, ohnutí, uvolnění, zlomení; Nedostatečná fixace; Žádná nebo opožděná fúze; Infekce; Fraktura páteře; Poranění nervových kořenů, míchy, cév, orgánů; Neurologické komplikace v důsledku nadměrné distrakce; Ztráta výšky ploténky z důvodu odstranění nosného kostního materiálu; Pseudoartróza; Resorpce kostního štěpu; Vybočení obratlů; Reakce tkáně na materiál implantátu; Úbytek kosti či hustoty kosti; Omezená pohyblivost a flexibilita kloubu; Omezená schopnost výkonu a bolesti kloubu. Bezpečnostní pokyny: Tento systém není vhodný k přišroubování nebo pro fixaci na zadní prvky (pedikly) krční, hrudní nebo bederní páteře. Implantát nebyl zkoumán z hlediska bezpečnosti a kompatibility s prostředím MR. Nebyl testován, zda dochází k ohřevu, pohybům nebo obrazovým artefaktům při vyšetření MR. Skenování pacienta s tímto implantátem metodou MR může mít za následek poranění pacienta. Operatér nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Obecná rizika chirurgického zákroku nejsou v tomto návodu k použití popsána. Operatér musí jak teoreticky, tak prakticky ovládat uznané operační metody a techniku. Operatér musí být naprosto obeznámen s anatomií kostí, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a šlach. Operatér je zodpovědný za sestavení komponent implantátu a jejich implantaci. Společnost Aesculap nezodpovídá za komplikace vzniklé v důsledku nesprávné indikace, volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu, jakož i nesprávné operační techniky ani za překročení hranice možností léčebné metody nebo nedostatečnou asepsi. Je zapotřebí dodržovat návody k použití jednotlivých komponent implantátů Aesculap. Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operatér. Komponenty implantátů různých výrobců se nesmějí kombinovat. Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátů nelze používat. Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znovu. Při opožděném hojení může v důsledku únavy kovu dojít ke zlomení implantátu. Ošetřující lékař rozhoduje o odstranění nasazených komponent implantátu na základě zvážení rizik spojených s další operací a obtížnosti zákroků k odstranění implantátů. Poškození hmotnost nesoucích struktur implantátu mohou způsobit uvolnění komponent, dislokaci a migraci jakož i jiné těžké komplikace. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.