Original-Perfusor® hadičky

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Originální příslušenství k infuzním systémům

  • Vysoký standard v infuzní terapii.
  • Pro všechny injekční dávkovače používané v infuzní terapii.
  • K dispozici v různých délkách a materiálech.
  • Malý zbytkový objem.
  • Luer-Lock.

Original-Perfusor hadičky jsou zdravotnické prostředky. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před jejich použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s těmito zdravotnickými prostředky, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace.