Novosyn® CHD

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Střednědobě vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z polyglaktinu 910 a potažené chlorhexidin diacetátem

Novosyn® CHD je vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z materiálu Polyglaktin 910, potažené chlorhexidin diacetátem. Spolehlivá a předvídatelná absorpce vlákna Novosyn® CHD probíhá hydrolýzou.

Výhody

 • Hladké uzlení.
 • Snadné posunutí uzlu do požadované pozice.
 • Vysoká spolehlivost uzlu.
 • Inhibiční zóna proti nejběžnějším patogenům způsobujícím infekci v operační ráně (SSI: Surgical Site Infection).
 • Napomáhá prevenci mikrobiální kontaminace implantovaného chirurgického vlákna.

Vlastnosti

 • 40–50 % původní pevnosti v tahu: za 21 dní.
 • Kompletní absorpce materiálu: 56 až 70 dní.

Poznámka

Vlákno se vyrábí v sílách od USP 5/0 (metricky 1) do USP 2 (metricky 5).

Indikácia

 • Břišní chirurgie 
 • Gynekologie a porodnictví
 • Ortopedie
 • Urologie
 • Sutura kožních ran (intradermální, subkutánní)
 • Podvazy