Novosyn® CHD

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Střednědobě vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z polyglaktinu 910 a potažené chlorhexidin diacetátem

Novosyn® CHD je vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z materiálu Polyglaktin 910, potažené chlorhexidin diacetátem. Spolehlivá a předvídatelná absorpce vlákna Novosyn® CHD probíhá hydrolýzou.

Vlákno se vyrábí v sílách od USP 5/0 (metricky 1) do USP 2 (metricky 5).

40–50 % původní pevnosti v tahu: za 21 dní.

Kompletní absorpce materiálu: 56 až 70 dní.

 

Výhody:

 • Hladké uzlení.
 • Snadné posunutí uzlu do požadované pozice.
 • Vysoká spolehlivost uzlu.
 • Inhibiční zóna proti nejběžnějším patogenům způsobujícím infekci v operační ráně (SSI: Surgical Site Infection).
 • Napomáhá prevenci mikrobiální kontaminace implantovaného chirurgického vlákna.

 

Indikace:

 • Břišní chirurgie 
 • Gynekologie a porodnictví
 • Ortopedie
 • Urologie
 • Sutura kožních ran (intradermální, subkutánní)
 • Podvazy

Novosyn® CHD je zdravotnický prostředek. Jedná se o sterilní, více vláknový, pletený, syntetický vstřebatelný materiál chirurgického šití vyráběný z kopolymeru se složením 90 % glykolidu a 10 % L-laktidu (PGLA 90/10). Novosyn® CHD je fialové barvy obarvený D&C fialovou č. 2 (C. I. 60725), aby ho bylo možné snadno rozpoznat, ale dodává se také v přírodní béžové barvě. Pletená vlákna jsou ošetřena vstřebatelnou syntetickou vrstvou skládající se ze směsi stejných dílů kopolymeru (vyrobeného z glykolidu a L-laktidu) a stearátu vápenatého, takže šití snadno klouže, aniž by prořezávalo tkáň. Novosyn® CHD obsahuje antimikrobiální povrchovou vrstvu chlorhexidin-diacetátu o hmotnosti ne více než 60 µg/m. Novosyn® CHD splňuje všechny požadavky Evropského lékopisu a Lékopisu Spojených států v aktuálním znění, stanovené pro sterilní, syntetické, vstřebatelné chirurgické šití (s výjimkou náhodného mírného přesahu u některých rozměrů). Indikace k použití: Šití Novosyn® CHD je určeno k použití při aproximaci měkkých tkání. Materiál Novosyn® CHD je potažen antibakteriální látkou chlorhexidin diacetát ke snížení rizika uchycení bakterií a kolonizace stehů bakteriemi. Materiál Novosyn® CHD je určen k použití v aplikacích, kde chirurgický zákrok vyžaduje použití syntetického, vstřebatelného, pleteného šicího materiálu, zejména v aproximaci nebo ligatuře měkkých tkání, zejména v oblasti gastrointestinálního traktu, v gynekologii, urologii a podvazování. Kontraindikace: Šicí materiály Novosyn® CHD jsou kontraindikovány v aplikacích, kde je třeba prodloužená podpora uzavření tkání šicím materiálem (například kardiovaskulární chirurgie). Jsou také kontraindikovány v oční chirurgii, ušní chirurgii a také v uzavírání ran kardiovaskulárních a neurologických tkání. Šicí materiál Novosyn® CHD se nesmí používat u pacientů se známými alergickými reakcemi na chlorhexidin-diacetát, protože by důsledkem mohla být anafylaktická reakce. Existuje vědecká literatura, která varuje před použitím přípravku chlorhexidin-diacetát u dětí mladších 2 měsíců, a proto materiál Novosyn® CHD nepoužívejte u dětí mladších 2 měsíců. Varovné upozornění: Materiál Novosyn® CHD je zakázáno znovu sterilizovat. Otevřená nepoužitá nebo poškozená balení musí být zlikvidována. Nepoužívat po uplynutí expirace. Pro jednorázové použití: Nebezpečí infekce pro pacienty a/nebo uživatele a snížení funkčnosti produktu z důvodu znovupoužití. Nebezpečí poranění, onemocnění či smrtí z důvodu kontaminace a/nebo nesprávné funkce produktu. Před použitím šicích materiálů Novosyn® CHD by měli lékaři pečlivě zvážit potenciální rizika a přínosy pro každého konkrétního pacienta. Adekvátní údaje o použití materiálu Novosyn® CHD u těhotných nebo kojících žen. S šicím materiálem s povrchovou vrstvou chlorhexidinu nebylo provedeno žádné klinické hodnocení a preklinické studie jsou nedostatečné k prohlášení o bezpečnosti v době těhotenství a kojení. O chlorhexidinu diacetátu je známo, že je toxický, neboť způsobuje poškození buněk neuroepitelu vnitřního ucha. Vždy zamezte kontaktu materiálu Novosyn® CHD se tkáněmi vnitřního ucha. Poznámka/preventivní opatření: Používání materiálu Novosyn® CHD se nedoporučuje u starších nebo podvyživených či oslabených pacientů, ani u pacientů trpících nemocemi nebo stavy, které zpomalují proces hojení ran. Vedlejší účinky: Jako u ostatního šicího materiálu může vést dlouhodobý kontakt se slanými roztoky, například močí a žlučí, k litiáze. S použitím tohoto výrobku mohou být spojeny následující nežádoucí účinky: přechodná lokální podráždění, přechodné zánětlivé reakce cizí těleso, zvýšená bakteriální infekčnost, otevření rány, granulace, zatvrdnutí tkání (podkožních tkání). Ve vzácných případech se může při kontaktu s chlorhexidinem projevit alergická reakce, kontaktní dermatitida nebo anafylaktický šok. Použití: Nutno používat v souladu s chirurgickými požadavky. Uskladnění: Skladujte za pokojové teploty. Materiál nevystavujte po dlouhou dobu extrémním teplotám. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.