Data module compactplus 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Bezproblémová datová komunikace až pro 18 přístrojů compactplus

  • Centrální rozhraní umožňující bezproblémové propojení infuzních pump compactplus do nemocniční informační sítě. Generované záznamy lze využít k automatické dokumentaci infuzní terapie v propojeném systému EMR.
  • Datový modul compactplus navíc otevírá přístup k aplikacím B. Braun OnlineSuite, jako je OneView pro monitorování infuzní terapie a UploadManager pro snadnou úpravu a nahrání knihovny léčiv, konfigurací a aktualizací firmvéru přes nemocniční informační síť do jednotlivých přístrojů.

Výhody:

  • Jeden datový modul compactplus  pro připojení až 18 přístrojů do nemocniční informační sítě
  • Plný rozsah síťového připojení (WLAN a/b/g/n, LAN (10/100/1000 Mbit/s) a sériové rozhraní)
  • Konektor USB 2.0 pro přenos souborů knihoven léčiv
  • Snadná montáž bez použití speciálních nástrojů
  • IP 34

Datový modul Data module compactplus je zdravotnický prostředek, který se používá u lůžka pacienta jako centrální rozhraní, které propojuje infuzní systém compactplus s externím IT systémem na přenos dat a správu alarmů. Externí IT systémy lze připojovat prostřednictvím sítě nebo spojení na Data module compactplus pomocí příslušenství stanoveného společností B. Braun. Rozhodnutí o léčbě či diagnóze se nesmí přijímat výhradně na základě elektronických údajů z datového modulu Data module compactplus. Především interpretace údajů o alarmech odeslaných elektronicky datovým modulem Data module compactplus neznamená, že ošetřovatelský personál už nemusí monitorovat pacienta na lůžku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.