Nutritub® ENFit®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nová řada PUR výživových sond

  • Jednoúčelové enterální konektory snižují riziko špatného připojení.
  • Koncept s prvky „zámku a klíče“ zaručuje bezpečné propojení.
  • Fialová barva umožní rychlejší rozpoznání enterálního aplikačního materiálu.
  • Jednotný systém pro všechny důležité způsoby aplikace a výživové kontejnery (vaky, lahve).

Nutritub® ENFit® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podávání enterální výživy POUZE nasogastrickou nebo nasointestinální cestou. Indikace: Enterální výživa, Enterální léky. Kontraindikace: Abnormality ezofageálního a intestinálního traktu (např. stenóza, perforace, novotvar atd.), Nespolupracující pacienti, u těchto pacientů je větší riziko aspirace, Koagulopatie/trombocytopenie, Známá citlivost nebo alergie na materiály a látky použité ve výrobku, Anatomické anomálie nebo závažné změny v oblasti nosu, průdušnice, úst a jícnu, hltanu nebo žaludku, Ohrožující krvácení nebo jícnové varixy, Stávající kontraindikace enterální výživy, Dlouhodobá enterální výživa (u této indikace se dává přednost metodám perkutánní trubice). Bezpečnostní pokyny: Výživové sondy je nutné pravidelně vyplachovat pomocí stříkačky s konektorem ENFit® v souladu s uznávanou zdravotnickou praxí, aby byla zachována jejich průchodnost: a) Před každým podáním výživy a po něm a vždy po přerušení podávání výživy, b) Před každým podáním léku a po něm (Důležité upozornění: léky je třeba podávat jen v tekuté formě, aby se vyloučilo nebezpečí okluze sondy), c) Jednou denně během nepřetržitého podávání výživy, když se sonda nepoužívá. Sondu nepoužívejte, jestliže jsou balení nebo výrobek poškozeny. Maximálně po čtyřech týdnech sondu vyjměte. K proplachování sondy a čištění konektoru používejte pouze neperlivou balenou vodu. Ucpanou sondu se nepokoušejte uvolnit silou. V tom případě sondu vyměňte. Za volbu vhodného léku, který má být podán pacientovi výživovou sondou, na základě charakteristiky sondy, lékařského a analytického nálezu a celkového zdravotního stavu pacienta odpovídá ošetřující lékař. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum Italy S.p.A. se sídlem na adrese Via XXV Luglio, 11, 41037 Mirandola (MO), Itálie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.