Infusomat® Space Line

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Enteral Nutrition ENFit

Aplikační set.

Infusomat® Space Line 1 000 ml ENFit™:

  • S plnicím vakem 1 000 ml.
  • Stupnice a štítek pro údaje o pacientovi.
  • S přechodovými konektory.

Infusomat® Space Line universal adapter ENFit™:

  • S univezálním adaptérem.
  • ENPlus trn.
  • S přechodovými konektory.

Infusomat® Space Line je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podávání enterální výživy pomocí kompatibilních pump. Indikace: Kompatibilní s enterálními tekutinami a mateřským mlékem. Kontraindikace: Není určeno k podávání nebo přimísení tekutin a léčiv, které jsou určeny k infuzi IV přístupem např. I.V. roztoků, krve a krevních produktů, léčiv citlivých na světlo, roztoků parenterální výživy. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Sterilní, apyrogenní. Jsou-li ochranné kryty povoleny nebo chybí, nebo v případě, že je poškozený obal, výrobek nepoužívejte. Dodržujte všeobecná bezpečností opatření. Dodržujte pokyny k použití infuzních čerpadel B. Braun a paralelních infuzí. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.