Tibia / Targon® T

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Systém zajištěného hřebování tibie

Universal Tibia

  • Univerzální zajištěný hřeb Targon® T pro nitrodřeňové hřebování tibie je určen pro všechny indikace předvrtaného hřebování.
  • Tři anatomická zakřivení 14 °, 6 ° a 3 ° usnadňují zavedení hřebu a poskytují další stabilitu proti rotaci .
  • Zásluhou zešikmeného tvaru hřebu nedochází ke dráždění pately.
  • Tři otvory pro zajištění, umístěné na proximálních a distálních koncích hřebu, umožňují maximální využití této standardní metody pro osteosyntézu tibie, dokonce i v hraničních indikacích. Zásluhou napříč orientovaných otvorů nepředstavuje zajištění žádné riziko.
     

Solid Titan Tibia

  • Kompaktní titanový zajištěný hřeb Targon® T je určen pro nepředvrtané primární osteosyntézy zlomeniny diafýzy tibie se závažným poškozením měkkých tkání. Kompaktní hřeby, vyrobené ze slitiny titanu, snižují u otevřených zlomenin riziko infekce. Vysoká schopnost materiálu odolávat střídavé zátěži poskytuje hřebu vysokou únavovou pevnost.
  • Konický konec hřebu usnadňuje průnik i hustou spongiózní kostí a umožňuje účinnou dynamizaci.
  • V porovnání s kulatým profilem propůjčuje polygonální profil tibiálnímu hřebu vyšší pevnost při menším průřezu.

Targon® T je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je stabilizace zlomenin diafýzy tibiální kosti prostřednictvím intramedulárního hřebování. Indikace: Zavřené a otevřené zlomeniny, korekční osteotomie, rekonstrukce tibiální kosti po resekci tumoru, patologické zlomeniny. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Akutní nebo chronický zánět kosti, tumory v oblasti fixace implantátu, rozsáhlé poškození kostní tkáně, které znemožní fixaci implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení tibiální kosti a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s osteosyntézou tibiální kosti; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; infekce, bolesti. Bezpečnostní pokyny: Targon® T lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Targon® T. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty Targon®, operační technikou a znát obecné zásady intramedulárního hřebování. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ zlomeniny. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty řady Targon®. Použití mobilizačních a kompresních technik musí chirurg zohlednit při výběru délky implantátu. Implantát není konstruován, aby trvale nahradil nosnou funkci kosti. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Explantaci implantátu indikuje ošetřující lékař. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.