Targon® PFT – proximální femur

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nový nitrodřeňový hřeb na zlomeniny proximálního femuru.

Nový systém nitrodřeňového hřebování zlomenin proximálního femuru Targon® PFT je určen k rychlé a bezpečné léčbě všech trochanterických zlomenin. 

Inovovaný cílič je vhodný pro všechny CCD úhly a jeho optimalizovaná geometrie umožňuje provádět kratší a méně invazivní incize. Barevné značené a zjednodušené instrumentárium výrazně zkrátí operační dobu.

Teleskopický systém hřebu Targon® PFT zajišťuje účinný skluz proximálního fragmentu zlomeniny. 

Nový šroub TeleScrew, vytvořený spojením pouzdra a šroubu, usnadňuje zavedení implantátu a zkracuje dobu operace. Kraniální migraci šroubu TeleScrew brání integrovaná distrakční zarážka. Laterálně je TeleScrew zajištěn ve stabilním úhlu ke hřebu, což brání zpětnému posunu. Nový závit šroubu TeleScrew má větší kontaktní plochu s kostí, což významně zlepšuje uchycení šroubu zejména v osteoporotické kosti. 
 

Targon® PFT je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je stabilizace zlomenin femorální kosti ve všech etážích prostřednictvím intramedulárního hřebování. Indikace: Pertrochanterické, intertrochanterické, subtrochanterické, kombinace zlomenin v oblasti velkého trochanteru, krčku a diafýzy femorální kosti, patologické zlomeniny. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Zlomeniny v oblasti mediálního krčku femorální kosti, akutní nebo chronický zánět kosti, tumory v oblasti fixace implantátu, rozsáhlé poškození kostní tkáně, které znemožní fixaci implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení femorální kosti a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s osteosyntézou femorální kosti; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; infekce, bolesti. Bezpečnostní pokyny: Targon® PFT lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Targon® PFT. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty Targon®, operační technikou a znát obecné zásady intramedulárního hřebování. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ zlomeniny. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty řady Targon®. Použití mobilizačních a kompresních technik musí chirurg zohlednit při výběru délky implantátu. Implantát není konstruován, aby trvale nahradil nosnou funkci kosti. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Explantaci implantátu indikuje ošetřující lékař. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.