Targon® F

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Systém zajištěného hřebování femuru

Universal - femur:

  • Univerzální zajištěný hřeb Targon® F je vhodný pro všechny indikace předvrtaného hřebování femuru.
  • Tři otvory pro zajištění přímo na distálním konci hřebu umožňují maximální využití této standardní metody na osteosyntézu femuru, dokonce i v hraničních indikacích.
  • Anatomické zakřivení (poloměr 2 000 mm) usnadňuje zavedení hřebu a snižuje riziko perforace kortikalis nebo torze hřebu.
  • Adaptované průměry proximálního konce hřebu brání dalšímu zapadnutí.
  • Dvojité šikmé proximální otvory pro zajištění umožňují použití hřebu jak pro levý, tak i pravý femur.

Solid Titan - femur:

  • Zajištěný titanový hřeb na femur Targon® F je určen pro nepředvrtanou primární osteosyntézu zlomeniny diafýzy se závažným poškozením měkkých tkání. Nepředvrtanému titanovému hřebu do femuru se dává přednost před předvrtanou ocelovou verzí, zejména u polytraumatizovaných pacientů. Kompaktní hřeby, vyrobené ze slitiny titanu, snižují u otevřených zlomenin riziko infekce. Vysoká schopnost materiálu odolávat střídavé zátěži poskytuje hřebu vysokou únavovou pevnost.
  • Tři drážky na femorálním hřebu mají drenážní funkci a snižují tak nitrodřeňový tlak během implantace. Navíc umožňují lepší endostální revaskularizaci.
  • Tři otvory pro zajištění přímo na distálním konci hřebu umožňují maximální využití této standardní metody na osteosyntézu femuru, dokonce i v hraničních indikacích.
  • Kontinuální plochý závit usnadňuje vynětí šroubu. Nedochází k laterální migraci.

Targon® F je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je stabilizace zlomenin diafýzy femorální kosti prostřednictvím intramedulárního hřebování. 
Indikace: Zavřené a otevřené zlomeniny, korekční osteotomie, rekonstrukce femorální kosti po resekci tumoru, patologické zlomeniny. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Akutní nebo chronický zánět kosti, tumory v oblasti fixace implantátu, rozsáhle poškození kostní tkáně, které znemožní fixaci implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; Mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení femorální kosti a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; Nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s osteosyntézou femorální kosti; nejde však o jejich úplný výčet: Chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; Změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; Reakce na cizí těleso, alergie; Infekce, bolesti. Bezpečnostní pokyny: Targon® F lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Targon® F. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty Targon®, operační technikou a znát obecné zásady intramedulárního hřebování. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ zlomeniny. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty řady Targon®. Použití mobilizačních a kompresních technik musí chirurg zohlednit při výběru délky implantátu. Implantát není konstruován aby trvale nahradil nosnou funkci kosti. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Explantaci implantátu indikuje ošetřující lékař. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.