Nástroje TMT

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nástroje s pružinovou rukojetí

Transanální mikrochirurgická resekce nádoru je minimálně invazivní alternativní technika, zvláště pro nádory v kolorektální oblasti.

S těmito TMT nástroji se možnosti transanální operační techniky významně zvyšují. 

Výhody této operační techniky:

 • Méně invazivní než otevřený chirurgický výkon.
 • Pacienti vyžadují méně invazivní techniky.
 • Resekce adenomů, polypů a karcinomů T1.
 • Je nutných pouze několik nástrojů.
 • Speciální navržení nástroje pro volný pohled na operační pole.
 • Operační technika, která zachovává kontinenci.
 • Nástroje, s kterými se snadno manipuluje.

Speciální souprava nástrojů, která zahrnuje následující :

 • Jehelec.
 • Úchopové kleště.
 • Nůžky METZENBAUM.
 • Rektální rozpěra PARKS.
 • Středová čepel s připojením na nosič studeného světla.
 • Nosič studeného světla.

Indikace:

Možnosti, které nabízí tato technika se pohybují od odstranění polypů po excizi plochých nádorů s lokální resekcí stěny střeva s šitím.

Klinický konzultant:
Prof. Dr. med. Gottfried Müller Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim
Uhlandstrasse 7
97980 Bad Mergentheim, Německo

Nástroje s pružinovou rukojetí jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je, že se používají univerzálně ve všech oborech chirurgie. Indikace: Použití univerzálně ve všech oborech chirurgie. Kontraindikace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou zhatit výsledek operace. V případě výskytu relativních kontraindikací rozhoduje uživatel o individuálním použití výrobku. Bezpečnostní pokyny: Všeobecné bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Upozornění: Uživatel je povinen všechny závažné události, které vznikly v souvislosti s výrobkem, nahlásit výrobci a kompetentnímu úřadu státu, ve kterém má uživatel sídlo. Pokyny k operačním zákrokům: Uživatel nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Předpokladem pro úspěšné používaní tohoto výrobku je patřičné klinické vzdělání i teoretické a praktické zvládnutí potřebných operačních technik, včetně používání tohoto výrobku. Uživatel je povinen vyzvednout si informace u výrobce, pokud existuje nejasná předoperační situace ohledně použití výrobku. Rizika: Nebezpečí úrazu a/nebo nesprávného fungování! Před každým použitím výrobek zkontrolujte, zda neobsahuje uvolněné, zlomené, prasklé, opotřebené nebo ulomené časti. Před každým použitím proveďte funkční zkoušku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.