MACS TL®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Přední modulární systém pro léčbu hrudní a bederní páteře

Slouží společně v kombinaci s mnoha dalšími miniinvazivními metodami s předním přístupem, operatérovi jako vhodný doplňkový prostředek k zadním zákrokům. Důsledkem je celkové snížení chirurgické zátěže pacienta a lepší výsledky léčby.

Díky důkladně promyšlenému designu MACS TL® se jedná o velmi rozmanitý a všestranný systém.

Modulární stavba umožňuje léčbu úrazových i neúrazových degenerativních poškození plotének, tumorů, a skolióz. Možnost použití podélných 5,2mm tyčí k víceetážovému řešení skolióz ošetřovaných předním přístupem.

Vzhledem ke své pevné konstrukci, spolehlivosti a jednoduchosti monokortikálních šroubů poskytuje systém MACS TL® vysokou biomechanickou stabilitu.

Vlastnosti:

 • Standardní polyaxiální a fixační šrouby.
 • Hrudní polyaxiální a fixační šrouby.
 • XL polyaxiální šrouby pro zpevnění kostního cementu.
 • Různé délky spojovacích dlah.
 • Kanylované nástroje a implantáty pro miniinvazivní a endoskopické zákroky.
 • HMA monoaxiální a polyaxiální šrouby.
 • Šrouby pro fixaci kostního štěpu.

Výhody:

 • Miniinvazivní a endoskopický přístup.
 • Nízký profil spojovací (stabilizační) dlahy.
 • Možnost použití podélných 5,2mm průsvit tyčí k viceetážovému řešení skolióz ošetřovaných předním přístupem.
 • Snadná integrace do anatomické struktury páteře.
 • Pevný zámkový mechanismus a vysoká stabilita implantátu.
 • Zaváděné kanylované nástroje a implantáty se zavaděčem.
 • Možnost použití dvojitých šroubů Twin nebo jednoduché HMA provedení.

Indikace:

Stabilizace a fúze hrudní a bederní páteře pomocí:

 • Polyaxiálních Twin šroubů při léčbě zlomenin, spinálních tumorů, degenerativních onemocnění plotének (spondylolistéza, spondylolýza, spinální stenóza) a posttraumatické nestability a různých typů skolióz.
 • Polyaxiálních HMA šroubů v případě spinálních tumorů, degenerativních onemocnění plotének (spondylolistéza, spondylolýza, spinální stenóza) a posttraumatických nestabilit pokud není, z důvodu intaktní páteře, možný zadní přístup.
 • Monoaxiálního HMA systému pro léčbu poškození páteře předním přístupem.

Pro další informace, prosím, kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com .

Přední stabilizační systém MACS II je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je ventrální, monosegmentální a multisegmentální stabilizace bederní a hrudní páteře. Indikace: Operativně nasazované implantáty slouží k podpoře normálních procesů hojení. Jejich úkolem není náhrada normálních tělesných struktur a ani v případě neukončeného hojení trvalé převzetí vyskytujících se zatížení. Použití při: Frakturách; Nádoru páteře; Degenerativních poškozeních meziobratlových plotének (spondylolistéza, spondylolýza, spinální stenóza); Posttraumatických nestabilitách. Kontraindikace: Použití tohoto systému pro šroubové spojení nebo upevnění na zadních prvcích (pediklu) krční, hrudní nebo bederní páteře je nepřípustné. Nepoužívejte v následujících případech: Při horečce; Při akutní a nebo chronické infekci páteře, lokálního nebo systémového typu; V těhotenství; Při těžké osteoporóze anebo ostepenie; Při zdravotním nebo chirurgickém stavu, který by mohl bránit úspěchu implantace; Při těžce poškozených kostních strukturách, které mohou bránit stabilnímu ukotvení komponent implantátů; Při kostních nádorech v blízkosti místa ukotvení implantátu; Při poruchách hojení ran; Při nedostatečné spolupráci pacienta; Při přecitlivělosti na materiály implantátu jako na cizí tělesa; V případech, které nejsou uvedeny pod indikacemi. Nežádoucí účinky a interakce: Rizika v případě použití nebo nesprávné manipulace s tímto systémem jsou: Selhání implantátu v důsledku přetížení, ohnutí, uvolnění, zlomení; Nedostatečná fixace; Žádná nebo opožděná fúze; Infekce; Zlomenina obratle; Poranění nervových kořenů, míchy, cév, orgánů; Změny normálního zakřivení páteře; Poškození gastrointestinálního a/nebo urogenitálního traktu; Bolesti anebo pocity nepohody; Pokles kostní hustoty v důsledku vyhýbání se zatížení; Atrofie/zlomení kosti nad nebo pod oblastí aplikace; Omezení výkonnosti; Přetrvávání symptomů ošetřených implantací. Bezpečnostní pokyny: Použití předního stabilizačního systému MACS II pro šroubové spojení nebo upevnění na zadních prvcích (pediklu) krční, hrudní nebo bederní páteře je nepřípustné. Při vyšetřeních MRI s hodnotou 1,5 a 3,0 Tesla nenastává pro nositele implantátu žádné zvýšené riziko vlivem magneticky indukovaných sil. MRI indukuje lokální zahřátí, které není kritické. Implantáty způsobují mírné artefakty při vyšetření MRI. Implantáty neupravujte a ani neresterilizujte. Operatér odpovídá za řádné provedení operačního výkonu. Všeobecná rizika chirurgického výkonu nejsou v tomto návodu k použití popsána. Operatér musí teoreticky i prakticky zvládat uznávané operační techniky. Operatér musí být naprosto obeznámen s anatomií kostí, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a šlach. Operatér je zodpovědný za sestavení komponent implantátu a jejich implantaci. Aesculap neodpovídá za komplikace v důsledku nesprávného určení diagnózy, nesprávné volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu a operačního postupu i omezení metody ošetření nebo chybějící asepse. Je zapotřebí dodržovat návody k použití jednotlivých komponent implantátů Aesculap. Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operatér. Komponenty implantátů různých výrobců se nesmějí kombinovat. Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátů nelze používat. Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znovu. Při opožděném hojení může v důsledku únavy kovu dojít ke zlomení implantátu. O explantaci zavedených komponent implantátu rozhoduje ošetřující lékař. Poškození hmotnost nesoucích struktur implantátu mohou způsobit uvolnění komponent, dislokaci a migraci jakož i jiné těžké komplikace. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.