CorodynTM TD, TD-I / CorodynTM P1, P2

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Katétry Corodyn pro pravosrdeční měření hemodynamického tlaku

Termodiluční katétr Swan Ganz na měření hemodynamického tlaku a srdečního minutového objemu

Sortiment výrobků Corodyn:

 • Corodyn P1 (balónkový flotační katétr s jedním distálním lumen).
 • Corodyn P2 (balónkový flotační katétr se dvěma lumen pro simultánní měření tlaku a aplikaci léku).
 • Corodyn TD (4lumenový termodiluční katétr s jedním lumen pro aplikaci studeného bolusu a distálním lumen na měření tlaku).
 • Corodyn TDI (5lumenový termodiluční katétr s dalším lumen na simultánní měření tlaku, tj. infúze a podávání léku).
 • Corodyn Touch Free verze (katétr s namontovanou ochrannou manžetou proti kontaminaci).
 • Katétry vyrobené z PUR nebo PVC.
 • Dodávají se různé délky (F5 - F8).

Výhody výrobků Corodyn P a TD:

 • Délka katétru 110 cm .
 • Značky vyznačeny v intervalu 100 mm od hrotu katétru pro přesné umístění katétru.
 • Snadná manipulace a bezpečné zavedení.
 • Radioopakní.
 • Vynikající přenos tlaku.

Výhody výrobků TD a TDI:

 • Termistor 3,5 cm od hrotu katétru.
 • Odpor termistoru při 37°C: nom. 14 000 W ± 15%.
 • Citlivost W / °C s tříkolíkovou zástrčkou pro všechny standardní monitory.

Corodyn P1, P2 je zdravotnický prostředek – balonkový plovoucí katetr P1 a P2 je pro pacienty, kteří vyžaduji měření tlaku v pravé síni, tlaku v pravé komoře, tlaku v plicní tepně nebo tlaku v zaklínění v plicnici. Indikace: • Pacienti, kteří vyžadují měření srdečního výdeje termodilucí, tlaku v pravé síni, tlaku v pravé komoře, tlaku v plicní tepně nebo tlaku v zaklínění v plicnici. • Podávání infuzních roztoků. Upozornění: Respektujte a zvažte potenciální přínosy a rizika spojená s použitím katétru v porovnání s alternativními postupy. Kontraindikace: Stavy, při nichž existují kontraindikace pro použití katétrů pro plicní tepnu: pravostranná endokarditis, mechanická protéza chlopně trikuspidální (nebo pulmonální), přítomnost trombu nebo nádoru v pravé srdeční komoře. Mezi relativní kontraindikace patří: nedávno zavedený nitrožilní pacemaker, bifascikulární srdeční blok, koagulopatie, časté arytmie, anamnéza stenózy plicnice. Komplikace: Veškeré invazivní procedury představuji pro pacienta určité riziko. I když jsou závažné komplikace relativně vzácné, lékaři je doporučeno před rozhodnutím o použití katetru zvážit potenciální výhody a rizika spojená s použitím katetru oproti alternativním postupům. Obecná rizika a komplikace spojena se zavedenými katetry jsou popsána v literatuře (viz IFU). Corodyn TD, TD-I je zdravotnický prostředek – balonkový plovoucí katetr TD a TD-I je pro pacienty, kteří vyžaduji měření tlaku v pravé síni, tlaku v pravé komoře, tlaku v plicní tepně nebo tlaku v zaklínění v plicnici. Indikace: • Pacienti, kteří vyžadují měření srdečního výdeje termodilucí, tlaku v pravé síni, tlaku v pravé komoře, tlaku v plicní tepně nebo tlaku v zaklínění v plicnici. • Podávání infuzních roztoků. Upozornění: Respektujte a zvažte potenciální přínosy a rizika spojená s použitím katétru v porovnání s alternativními postupy. Kontraindikace: Stavy, při nichž existují kontraindikace pro použití katétrů pro plicní tepnu: pravostranná endokarditis, mechanická protéza chlopně trikuspidální (nebo pulmonální), přítomnost trombu nebo nádoru v pravé srdeční komoře. Mezi relativní kontraindikace patří: nedávno zavedený nitrožilní pacemaker, bifascikulární srdeční blok, koagulopatie, časté arytmie, anamnéza stenózy plicnice. Termodiluční srdeční vydej je neměřitelný nebo nepřesný v následujících situacích: trikuspidální regurgitace, nitrosrdeční shunty, fibrilace síní. Komplikace: Veškeré invazivní procedury představuji pro pacienta určité riziko. I když jsou závažné komplikace relativně vzácné, lékaři je doporučeno před rozhodnutím o použití katetru zvážit potenciální výhody a rizika spojená s použitím katetru oproti alternativním postupům. Obecná rizika a komplikace spojena se zavedenými katetry jsou popsána v literatuře (viz IFU). Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.