Eccos®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Systém držáků pro zpracováni motorových komponent 

Řešení pro skladování a mechanické opakované čištění vašich motorových systémů Aesculap.

Základní požadavky na mechanické opakované zpracování v kombinaci se systémem Eccos®

  • Musí být použit vhodný čistič (pH < 11 pro hliníkové komponenty).
  • Teplota čistícího cyklu nesmí překročit 60°C.
  • Doba čištění minimálně tři minuty.
  • Aplikujte pomocný oplachovací prostředek minimálně jednu minutu.
  • Proveďte intenzivní finální oplach pomocí destilované a demineralizované vody úplně zbavené soli.
  • Pouze termální dezinfekce: Pět minut oplach při 96°C pomocí destilované a demineralizované vody úplně zbavené soli.
  • Kompletní program s fází sušení minimálně 10 minut při teplotě nepřesahující 120°.

Pro další informace kontaktujte, prosím, našeho zástupce nebo napište e-mail na adresu: powersystems@aesculap.de .

Eccos Systém držáků pro zpracováni motorových komponent je zdravotnický prostředek. Účelem je: systém držáků se používá pro strojové čištění, desinfekci a sterilizaci motorových komponent Aesculap. Indikace: systém držáků se používá pro strojové čištění, dezinfekci a sterilizaci motorových komponent Aesculap. Kontraindikace: nejsou známy. Bezpečnostní pokyny: používejte výrobek pouze v souladu s účelem použití. Rizika: nebezpečí poranění a materiálních škod při používání výrobku v rozporu s jeho určeným použitím, nebezpečí úrazu a materiálních škod v důsledku nesprávné manipulace s výrobkem Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.