Přídržné rameno UNITRAC RT040R

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Zádržný systém UNITRAC

UNITRAC je trvalá pomůcka chirurga pro přesné umístění nástrojů a video endoskopických systémů a pro přidržení retraktorů ve stabilní poloze po delší dobu.

Perfektní retrakce.

  • Pneumatický systém se snadným připojením na přívod vzduchu v OS.
  • Integrované bezpečnostní systémy zabraňují kolapsu přídržného ramena pokud je stlačený přívod vzduchu OS přerušen.
  • Použití jednou rukou pouze stisknutím tlačítka pro uvolnění.
  • Snadná montáž na OS stole s ohrazením.
  • Skladování a transport ve standardním kontejneru B. Braun Aesculap.
  • Sterilita Unitracu je zajištěna jednorázovým sterilním návlekem.

Přídržné rameno UNITRAC RT040R je zdravotnický prostředek, používaný při chirurgických zákrocích pro držení např. optických přístrojů, kamer, nástrojů, trokarů, špachtlí a háků na ránu. Relativní kontraindikace: Následující podmínky, individuálně nebo v kombinaci, mohou vést k delšímu hojení, resp. k ohrožení výsledku operace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou zhatit výsledek operace. V případě výskytu relativních kontraindikací rozhoduje uživatel o individuálním použití výrobku. Bezpečná manipulace: Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Nový výrobek (přímo z výrobního zařízení) po odstranění přepravního obalu důkladně očistěte. Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné montáže nebo provozu a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Kombinujte pouze výrobky Aesculap se spojkou UNITRAC® nebo s rychlospojkou UNITRAC® RT020R. Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.