VENTIL DUALSWITCH

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Speciální ventil navržený pro pacienty s větším množstvím nádorových buněk, tkáňovými nečistotami či krevními buňkami v likvoru

Vysoké množství bílkovin nebo nádorových buněk v mozkomíšním moku může vést k ucpání ventilu. Na tuto problematiku byl brán zvláštní ohled při vývoji ventilu MIETHKE DualSwitch® , jehož speciálně navržený tvar poskytuje díky velkému povrchu dostatečný kontakt s likvorem, čímž je zajištěna dobrá funkčnost ventilu i v případě znečištění mozkomíšního moku.

Klinické studie dokládají také úspěchy v léčbě nemocných s tzv. normotenzním hydrocefalem (NPH).

Ventil MIETHKE DualSwitch® je zhotoven z titanu, materiálu, který zaručuje maximální přesnost, spolehlivost a biokompatibilitu.

Ventil MIETHKE DualSwitch® je dostupný jednotlivě či jako shunt systém s dalšími komponenty.

Výhody:

  • Automatické přepnutí otevíracího tlaku
  • Velký styčný povrch s mozkomíšním mokem
  • Použitelný i v případě znečištění likvoru

Indikace:

  • Léčba hydrocefalu

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce firmy Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

VENTIL DUALSWITCH je zdravotnický prostředek. VENTIL DUALSWITCH je určen k léčení hydrocefalu odváděním mozkomíšního moku z komor do peritoneální dutiny. VENTIL DUALSWITCH byl vyvinut s cílem zabránit některým problémům, které se, jak známo, při léčení hydrocefalu vyskytují (ucpání drenážní soustavy, nadměrná drenáž, vliv podkožního tlaku). VENTIL DUALSWITCH je vybaven dvěma paralelními komorami: jednou, která je uvedena v činnost, když pacient stojí a druhou, která funguje jenom u ležícího nemocného. Bezpečnostní opatření: Po implantaci se nemocní musejí pečlivě hlídat. Zarudnutí kůže a napětí tkání obklopujících drenáž mohou být příznaky infekce shuntového systému. Příznaky jako bolesti hlavy, záchvaty závratí, zmatenost nebo zvracení se vyskytuji často při nesprávné funkci shuntu. Tyto příznaky, jakož i prosakování ze shuntové soustavy vyžadují okamžité výměny jednotlivých komponent shuntu nebo celé shuntové soustavy. Kompatibilita s diagnostickými postupy: VENTIL DUALSWITCH, jakož i jiné složky shuntu jsou hotoveny z nemagnetických materiálů titanu, nerezavějící oceli, silikonu a tantalu. Vyšetření pomocí počítačové tomografie nebo nukleární magnetické rezonance lze provést bez ohrožení nemocného nebo poškození funkce ventilu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Christoph Miethke GmbH & Co KG se sídlem na adrese Ulanenweg 2, 14469 Postdam, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.