Targon® PFT

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Nový vnútrodreňový klinec na zlomeniny proximálneho femuru

Nový systém vnútrodreňového klincovania zlomenín proximálneho femuru Targon® PFT je určený na rýchlu a bezpečnú liečbu všetkých trochanterických zlomenín. 

Inovovaný cielič je vhodný pre všetky uhly CCD a jeho optimalizovaná geometria umožňuje kratšie a menej invazívne incízie. Farebne označené a zjednodušené inštrumentárium výrazne skracuje trvanie zákroku.

Teleskopický systém klinca Targon® PFT zabezpečuje účinný sklz proximálneho fragmentu zlomeniny.

Nová skrutka TeleScrew vytvorená spojením puzdra a skrutky uľahčuje zavedenie implantátu a skracuje čas operácie. Kraniálnej migrácii skrutky TeleScrew bráni integrovaná distrakčná zarážka. Bočne je skrutka TeleScrew upevnená v stabilnom uhle ku klincu, čo bráni spätnému posunu. Nový závit skrutky TeleScrew má väčšiu kontaktnú plochu s kosťou, čím sa výrazne zlepšuje uchytenie skrutky, najmä v osteoporotickej kosti. 

Targon® PFT je zdravotnícka pomôcka.