Permanentní aneurysmaticke svorky YASARGIL

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Svorky k mikrochirurgické léčbě mozkových aneuryzmat

Aneuryzmatické klipy YASARGIL jsou na vedoucí světové pozici v léčbě výdutí mozkových cév. Od jejich uvedení na trh bylo tisíci neurochirurgů ve více než 80 zemích světa implantováno přes 2 milióny těchto svorek. Jedná se o převratný objev v dějinách neurochirurgie. Chirurgická léčba výdutí bude i v budoucnosti představovat důležitou a nepostradatelnou volbu v léčbě mozkových výdutí.

Sortiment firmy Aesculap je široký, zahrnuje více než 340 různých klipů a 38 aplikátorů (phynoxové, titanové, mini, standardní, trvalé, dočasné, fenestrované). Přibližně 70% celkové produkce je zhotovena ručně. Níže umístěný film nabízí působivý pohled do zákulisí výroby aneuryzmatických klipů výrobce Aesculap.

  • Chirurgická léčba mozkových aneuryzmat
  • Bezpečné použití v MR
  • Nemagnetické
  • Testované do 3 Tesla

 

Výhody:

  • Atraumatické ostří
  • Atraumatický povrch
  • Sterilní balení
  • Patentovaný naváděcí mechanizmus
  • Vlastní sériové číslo

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce značky Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info

Permanentní aneurysmatické svorky YASARGIL jsou zdravotnický prostředek. Permanentní aneurysmatické svorky jsou určeny k trvalému podvázání mozkových aneurysmat a jejich použití je jednorázové. Indikace: Cerebrální aneurysmata. Absolutní kontraindikace: Permanentní aneurysmatické svorky jsou kontraindikovány pro všechna použití kromě permanentního podvázání mozkových aneurysmat. Nepoužívat při známé přecitlivělosti vůči materiálům implantátů. Relativní kontraindikace: Následující podmínky, individuálně nebo v kombinaci, mohou vést k opožděnému hojení, resp. k ohrožení úspěchu operace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou znemožnit úspěch operace. Rizika, vedlejší účinky a interakce: V rámci zákonné informační povinnosti upozorňujeme na následující možné vedlejší účinky a interakce: Infekce; senzitizace vůči materiálu svorek; poranění nervů; poranění cév s možným následkem hematomů, resp. krvácení; poranění orgánů a jiných tkání; poruchy hojení ran a jiné chirurgické komplikace. Používání aneurysmatických svorek je spojeno s následujícími závažnými riziky: Vyklouznutí nebo zlomení aneurysmatických cévních svorek. Vybočování čelistní části. Ruptura aneurysmatu kvůli bodovému, neúplnému přiložení rozevření svorky na krčku aneurysmatu. Redukce profilu cévy kvůli aplikaci svorky blízko okraje cévy u velkých aneurysmat. Cerebrovaskulární spazmy a náhlá smrt. Dalšími nežádoucími (vedlejšími) účinky jsou infekce operační rány a všeobecné chirurgické komplikace. Bezpečná manipulace: Pro úspěšné použití tohoto produktu se předpokládá odpovídající klinické vzdělání a teoretické i praktické ovládání všech potřebných operačních postupů, včetně aplikace tohoto produktu. Aesculap neodpovídá za komplikace způsobené: Nesprávnou indikací nebo volbou implantátu; nesprávným operačním postupem; nesprávnou kombinací komponent implantátu, zvláště kombinací s komponentami jiných výrobců; překročením mezí týkajících se způsobu zacházení nebo nedodržení základních medicínských opatření. Uživatel je povinen opatřit si u výrobce informace, vyskytne-li se nejasná předoperační situace týkající se použití příslušných implantátů. Nepoužívejte poškozené svorky. Aby nedošlo k poškození aneurysmatických svorek: S aneurysmatickými svorkami zacházejte vždy s přiměřenou opatrností; nikdy neotvírejte aneurysmatické svorky pomocí prstů; vyhněte se manuální a/nebo mechanické manipulaci (např. pomocí prstů nebo nástrojů) s aneurysmatickou svorkou. Svorky se změněnou uzavírací silou již nepoužívejte. Pro vyloučení možnosti galvanické reakce je třeba implantovat permanentní aneurysmatické svorky z různých materiálů a/nebo od různých výrobců tak, aby se v žádném případě nemohly dotýkat. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.