Stimuplex® Pen

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nervový stimulátor pro mapování nervů

  • Pero pro perkutánní mapování nervů. 
  • Pomáhá nalezení vhodného punkčního místa a je vhodný pro výuku a výcvik nervové stimulace.

Stimuplex® Pen je zdravotnický prostředek. Je určen k transdermální lokalizaci povrchových nervů. Umožňuje určit přesné místo punkce kolmo k lokalizovanému nervu před provedením periferní nervové blokády. Indikace: Stimulační pero pro transdermální lokalizaci povrchových periferních nervů v lokální/regionální anestezii, lokální/regionální analgezii a neurologii. Bezpečnostní informace: Nervový stimulátor se bez předchozí konzultace s klinickým specialistou nesmí používat u pacientů s implantovanými elektrickými prostředky (kardiostimulátory). Případná interference mezi stimulačním proudem a implantovaným prostředkem by mohla být pro pacienta nebezpečná. Lepicí elektrody nesmí být umístěny v blízkosti rány. Stimuplex® Pen se nesmí používat v prostředí s výskytem výbušných látek. Stimuplex® Pen se nesmí používat v blízkosti zařízení pro mikrovlnnou terapii. Existuje potenciální riziko, že stimulační elektroda zachytí vysokofrekvenční proudy, které by mohly poškodit nerv nebo způsobit popálení kůže. Efektivní intenzita stimulace pacienta by neměla poklesnout pod určitou hodnotu (viz návod k použití). Za žádných okolností nesmíte připustit, aby došlo ke kontaktu zátek/spojů s komponenty pro vedení napětí (např. s elektrickými zásuvkami) nebo s kovovými předměty. Prostředek nepoužívejte na poškozené kůži. V případě kontaktu s poškozenou kůží nebo krví prostředek dále nepoužívejte a zlikvidujte jej. Pozor: Prostředek je nutno důkladně vyčistit. Prostředek se nesmí používat, pokud jsou na špičce nebo na vlastním prostředku viditelné známky koroze nebo změny barvy. Je zakázáno používat následující látky: trichloretylen, aceton, butanon, benzen methylethylketon, benzen, methanol, celulózové ředidlo, 2-propanol a další organická rozpouštědla, kyseliny a roztok hydroxidu sodného. Dezinfekční prostředky obsahující jód nebo barviva mohou zabarvit kryt a proto by neměly být používány. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.