Prontoderm® pěna

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Pěna k dekolonizaci celého těla, včetně MDRO (MRE, MRSA, ESBL, VRE)

 • Pěna k okamžitému použití pro antimikrobiální očistu celého těla
 • Použití v prevenci vzniku SSI
 • Inhibice růstu, šíření a přenosu mikroorganismů včetně multi-rezistentních
 • Vynikající tolerance sliznicemi, kožní snášenlivost
 • Aktivní látky: PHMB, Betain a Panthenol

Výhody:

 • Nezbarvuje sliznice ani kůži
 • Eliminuje zápach
 • Po aplikaci se přípravek NEOPLACHUJE
 • Pro ošetření pacientů na lůžku
 • Pro citlivou nebo podrážděnou pokožkou (panthenol)
 • Poskytuje antimikrobiální bariéru až na 24 hodin

Prontoderm® pěna je zdravotnický prostředek určený k dekolonizaci MDRO fyzikální očistou, vhodný pro použití v oblasti zdravotnictví, pro očistu před operací. Zdravotnický prostředek vytváří dlouhodobou antimikrobiální bariéru jako prevenci rekolonizace transientní mikroflórou, zabraňuje růstu, šíření a přenosu MDRO a snižuje zápach. Technické informace: Prontoderm® pěna pro očistu celého těla: 0,11% Polyaminopropylbiguanid (Polyhexanid), povrchově aktivní látky, pomocné látky. Prontoderm® pěna nesmí být použit u pacientů, o nichž je známo, že trpí alergií na některou obsaženou látku, nebo při podezření na takovou alergii. Přípravky používejte tak, aby se nedostaly do středního a vnitřního ucha a do očí! Nepoužívejte v kombinaci s aniogenními tenzidy, protože by tím mohlo dojít k narušení účinnosti. Před použitím Prontoderm® pěny odstraňte vodou z pokožky rezidua mýdla nebo mycích emulzí. Je třeba se vyhnout použití jiných přípravků současně s přípravkem Prontoderm® pěna. Omezení pro použití: Těhotenství a kojení: Nejsou známy žádné údaje, které by svědčily pro mutagenní nebo embryotoxické účinky obsahových látek. Vzhledem k tomu, že nedochází k systémovému vstřebávání polyhexanidu, je přestup této látky do mateřského mléka nepravděpodobný. Vzhledem k nedostatečným klinickým zkušenostem u těhotných a kojících žen, novorozenců a malých dětí by však Prontoderm® pěna měla být v těchto případech používány pouze po důkladném klinickém uvážení. Obecné bezpečnostní pokyny: Určeno pro použití pouze na neporušenou kůži a sliznice. Není určeno pro infuze nebo injekce! Nepolykat. V případě požití je třeba provést výplach dutiny ústní, vypít dostatečné množství vody a poradit se s lékařem. V případě kontaktu s očima proveďte řádný výplach očí dostatečným množstvím vody, včetně míst pod očními víčky. V případě trvajícího podráždění očí je nutno konzultovat s odborným lékařem. Výrobce: B. Braun Medical AG, Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.