Bipolární koagulační pinzety

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Pinzety, které zůstávají chladné

Bipolární pinzety YASARGIL jsou díky napětí pružiny vhodné také k preparaci a rozšiřování. Tyto pinzety jsou opatřeny zaoblenou špičkou, ale úchopové plošky jsou pečlivě propracované tak, aby zajistily dobré držení.

Bipolární pinzety CASPAR jsou velmi tenké a mají velice příjemný tvar, což umožňuje neunavující a citlivou práci. Paralelní ovládání zaručuje bezchybný dotek konců pinzety. 

Bipolární pinzety SINTRAM jsou zhotoveny ze speciální slitiny, která při používání pinzety brání jejímu přilnutí. Díky vysoké vodivosti zůstávají konce pinzety Sintram chladné.

Dále nabízíme některé speciální pinzety rovné či bajonetovité, různých tvarů a zakončení, velikostí a délek, ať již pro chirurgii hypofýzy nebo jako standardní pinzety s integrovanou irigací.

Pro další informace kontaktujte, prosím, našeho zástupce nebo napište e-mail na adresu: neuro@aesculap.info .

Bipolární koagulační pinzety jsou zdravotnický prostředek, jeho účelem je koagulace a zastavení krvácení v chirurgii. Indikace: Zdravotnický prostředek se používá ke koagulaci a k zastavení krvácení v chirurgii. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Výrobek používejte pouze k určenému účelu použití, viz účel použití. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Izolace výrobku je zkoušena výrobcem pro 75 cyklů zpracování. Životnost v klinické praxi závisí na individuálním používání při operacích a na podmínkách zpracování specifických pro danou nemocnici. Výrobek před každým použitím zkontrolujte na: Poškození a povrchové změny na izolaci. Poškozený anebo nefunkční výrobek okamžitě vyřaďte a předejte technickému servisu společnosti Aesculap. VF výstupní výkon přizpůsobte zákroku. Zohledněte klinické zkušenosti nebo reference. VF výstupní výkon zvolte co nejnižší. Kontaktní plochy výrobku udržujte v průběhu operace čisté. Zaschlé zbytky tkáně nebo tělesných tekutin otírejte vlhkým tamponem. Dimenzované napětí příslušenství je 600 Vp. Dimenzované napětí příslušenství musí být větší nebo rovné maximálnímu výstupnímu špičkovému napětí, při kterém se bude výrobek provozovat v kombinaci s příslušným VF přístrojem, v příslušném provozním režimu/nastavení (viz IEC/DIN EN 60601-2-2). Aby se předešlo vzniku VF popálenin: V průběhu aktivace VF držte pracovní konec výrobku vždy v zorném poli uživatele. Před aktivací VF přístroje zajistěte, aby se pracovní konec výrobku nedotýkal žádného elektricky vodivého příslušenství. Výrobky před každým použitím prohlédněte, zda neobsahují: Poškození a povrchové změny na izolaci. Výrobek nikdy neodkládejte na pacienta nebo přímo vedle něho. Při endoskopicky nebo laparoskopicky používaném příslušenství vypněte automatický režim zapínání VF přístroje. Dodržujte návod k použití VF přístroje. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.