Systém stříkačkové pumpy Perfusor® Space

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Lineární dávkovač nové generace - výměna injekčních stříkaček je nyní mnohem pohodlnější a bezpečnější než kdykoliv předtím

Menší, lehčí a bezpečnější při provozu než kterýkoliv předchozí srovnatelný systém. 

Perfusor® Space a Infusomat® Space určují nové standardy v infuzní technologii. Uživatelské rozhraní je stejné pro infuzní pumpu i pro lineární dávkovač. Tato jednotnost snižuje náklady na školení zdravotnického personálu a techniků, zrychluje pracovní proces a zvyšuje bezpečnost.

Perfusor® Space a Infusomat® Space nabízejí univerzální řešení pro široký rozsah terapeutických úkonů se současným zvýšením mobility a flexibility. Poprvé je tak možno komplexně v celé nemocnici standardizovat systém řízení infuzí, čímž se efektivně sníží náklady na pořízení infuzní techniky, její provoz a administrativu.

Inovovaná technologie pohonu Perfusor® Space nejen zajišťuje vynikající vlastnosti při spuštění a při dávkování, ale také poskytuje bezpečnost a jedinečné pohodlí při výměně injekčních stříkaček. 

Automatická synchronizace funkcí předchází omylům během výměny injekčních stříkaček. Brzda pístu brání samovolnému toku infuze.

Systém stříkačkové pumpy Perfusor® Space je zdravotnický prostředek, který obsahuje externí přenosnou elektronickou infuzní stříkačkovou pumpu a příslušenství přístroje. Systém je určen pro použití u dospělých, dětí a novorozenců k intermitentnímu nebo kontinuálnímu parenterálnímu nebo enterálnímu podávání tekutin klinicky schválenými cestami pro podání. Tyto cesty zahrnují, ale nikoli výlučně, podání intravenózní, intraarteriální, subkutánní, epidurální a enterální. Systém se používá k podání léků indikovaných k infuzní léčbě, včetně, ale nikoli výlučně, léků jako jsou např. anestetika, sedativa, analgetika, katecholaminy, antikoagulacia atd.; krve a krevních součástí; celkové parenterální výživy (TPN); tuků a enterálně podávaných tekutin. Systém infuzní stříkačkové pumpy Perfusor® Space je určen k použití školenými zdravotnickými pracovníky ve zdravotnických zařízeních, při domácí léčbě, u ambulantních pacientů a v prostředí zdravotnického transportu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Príslušné produkty

SpaceStation with SpaceCom
Ďalšie
Space OnlineSuite
Ďalšie
Space® Cover comfort
Ďalšie
SpaceStation
Ďalšie
Systém infuzní odměrné pumpy Infusomat® Space
Ďalšie