Omniflush®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Předplněné proplachovací stříkačky

  • Proplachovací systém pro přímé použití šetří váš čas
  • Zřetelné a srozumitelné označení
  • Z hlediska bezpečnosti a hygieny vyhovuje zásadám správné klinické praxe
  • Ekonomický a šetrný k životnímu prostředí

Omniflush® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je proplach intravenózních hadiček a/nebo trvalých cévních přístupů. Proplachovací i.v. stříkačka s fyziologickým roztokem je k dispozici v různých objemech. Obsahuje sterilní apyrogenní izotonický roztok chloridu sodného ve vodě bez konzervačních prostředků. Každý ml obsahuje 9 mg/ml chloridu sodného. Celková osmolarita roztoku je 0,31 mOsm/ml (vypočtená). pH roztoku je 4,5–7,0. • Indikace: použití pouze jako sterilní izotonický roztok pro proplach intravenózních hadiček a/nebo trvalých cévních přístupů. • Kontraindikace: Hypernatremie a zadržovaní tekutin v těle, při kterých by podání sodíku nebo chloridu mohlo klinický stav zhoršit. • Bezpečnostní pokyny: Je nutno dbát opatrnosti, aby se proplachovací roztok nedostal do kontaktu s inkompatibilními léky. Před proplachováním katétru obsahujícího produkt fyziologickým roztokem si prostudujte příslušnou literaturu a přesvědčte se, zda jsou lék a proplachovací roztok kompatibilní. Nepoužívejte, pokud se objeví sraženina nebo pokud má roztok neobvyklou barvu, je zakalený nebo matný, nebo pokud je stříkačka poškozena. Pouze k jednorázovému použiti. Nepoužity roztok zlikvidujte. Není určeno k použití ve sterilním poli. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Excelsior Medical LLC se sídlem 1933 Heck Avenue, Neptune, NJ, 07753, USA.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.