Ventil miniNAV

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nejmenší shunt k léčbě hydrocefalu na světě

MIETHKE miniNAV byl vyvinut jako kompaktní ventil poskytující vyšší účinnost při problémech spojených s obstrukcí a zároveň je rezistentní vůči subkutánnímu tlaku. Díky speciální konstrukci se jedná o ventil ideální pro léčbu dětského hydrocefalu, zvláště pak u nedonošených dětí a novorozenců. 

Další oblast využití je u ležících pacientů. Ventil MIETHKE miniNAV je zhotoven z titanu, materiálu, který zaručuje maximální přesnost, spolehlivost a biokompatibilitu.

Ventil MIETHKE miniNAV je dostupný jednotlivě či jako shunt systém s dalšími komponenty.

Výhody:

  • Zaoblený tvar
  • Nejmenší diferenciální ventil

Indikace: léčba hydrocefalu

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Ventil miniNAV je zdravotnický prostředek. Ventil miniNAV slouží u diagnostikovaného hydrocefalu k provedení drenáže likvoru z ventrikulů do peritonea. Ventil miniNAV byl vyvinut s cílem poskytnout co nejmenší ventil se spolehlivou kontrolou drenáže a současně se však vyvarovat známých problémů s ucpáváním a závislostí na subkutánním tlaku. Preventivní bezpečnostní opatření: Pacienti musejí být po implantaci pečlivě sledováni. Zčervenání kůže a tenze v oblasti drenážní tkáně mohou být příznakem vzniku infekce ve zkratovém (shuntovém) systému. Příznaky jako bolest hlavy, závratě, zmatenost nebo zvracení se často objevují při dysfunkci zkratového systému. Tyto příznaky podobně jako netěsnost a průsak zkratového (shuntového) systému si žádají provést okamžitou výměnu poškozeného komponentu nebo i celého zkratového (shuntového) systému. Kompatibilita s diagnostickými vyšetřovacími metodami: Bez rizika poškození funkce ventilu mohou být prováděna MR vyšetření mozkového kmene v magnetickém poli o síle maximálně do 3 Tesla a vyšetření CT. Ventil je z hlediska MR bezpečný (ASTM-F2503-05). Katétry dodávané spolu s ventilem jsou kompatibilní s MR diagnostikou. Nádržky, napínač a konektory jsou z hlediska MR rovněž bezpečné. Funkční spolehlivost: Ventily byly zkonstruovány tak, aby pracovaly po delší dobu spolehlivě a přesně. Není ovšem možné ručit za to, že z technických či zdravotních důvodů nebude třeba provést výměnu ventilového systému. Ventil a ventilový systém s jistotou odolají působení negativních a pozitivních tlaků do výše 200 cmH2O, vznikajících během operace a po ní. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.