Lyoplant® Onlay

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Biologická náhrada tvrdé pleny mozkové

Lyoplant® Onlay je čistě kolagenní implantát vytvořený z bovinního perikardu. Speciální proces lyofilizace (vysušení mrazem) zajišťuje ochranu před ztrátou struktury vláken Lyoplant® Onlay tak, aby byla umožněna optimální fibroblastická proliferace.

Výhody:

  • Vodotěsnost zabraňující úniku likvoru.
  • Absorbovatelnost.
  • Vynikající tkáňová kompatibilita.
  • Rychlé a pravidelné zarůstání autologní pojivové tkáně.
  • Dobré manipulační vlastnosti, jako jsou rychlá rehydratace, vysoká pružnost a přizpůsobivost okolním anatomickým strukturám.

Indikace:

  • Neurochirurgická náhrada a augmentace struktur z pojivové tkáně.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Lyoplant® Onlay je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada a prodloužení pojivových tkání. Lyoplant® Onlay je implantát z čistého kolagenu, který je získáván z bovinního perikardu. Vysušení pod bodem mrazu zajistí Lyoplantu® kyprou vláknitou architekturu, která umožňuje po jeho implantaci optimální podmínky pro zhojování. Po implantaci je Lyoplant® Onlay pozvolna enzymaticky odbourán a nahrazen tělu vlastní pojivovou tkání. Lyoplant® Onlay nemá žádné farmakologické účinky. Jako kolagenní implantát je v těle odbourán na aminokyseliny. Lyoplant® Onlay je sterilizován etylenoxidem. Indikace: Náhrada a prodloužení pojivových tkání v neurochirurgii. Ke krytí mozkových a mozečkových defektů dury: po exstirpaci tumorů; ke krytí likvorových píštělí. U odlehčovacích plastik při zvýšeném nitrolebním tlaku. Ke krytí spinálních defektů dury: po odstranění spinálních tumorů; po spinálních poraněních. U spinálních odlehčovacích plastik. Existuje klinický důkaz ohledně použití výrobku pro uvedené indikace, za použití nad tento rámec výrobce neručí. Působení: Po implantaci je implantát Lyoplant® Onlay osídlován tělu vlastními buňkami pojivové tkáně a tím revitalizován. Zde se uplatňuje především volná vláknitá struktura Lyoplantu®, nepatrná šíře materiálu a dobrá vazba s příjemcovou pojivovou tkání. Osídlování implantátu buňkami pojivové tkáně začíná po několika málo dnech. Plná revitalizace nastává po 1 až 3 měsících. Kontraindikace: Lyoplant® Onlay nemá být použit: V infikovaných oblastech. Jako náhrada mechanicky namáhaných pojivových struktur. Jako náhrada částí tepenného systému či srdeční stěny. Při známé hypersenzitivní reakci na proteiny bovinního původu. Vedlejší účinky: Příležitostně mohou vznikat tkáňové adheze s implantátem. Imunitní reakce nemohou být bezpečně vyloučeny. Bezpečnostní upozornění: Použit smí být pouze Lyoplant® Onlay z nepoškozených obalů. Otevřená balení Lyoplantu® nebo nespotřebované kusy implantátů nemohou být použity znova. Lyoplant® Onlay nesmí být resterilizován. Resterilizace Lyoplantu® nemůže být úspěšná, neboť jeho struktura a tím i jeho udržení in vivo jsou změněny. Bezpečnost proti přenosu zooanthroponóz. Vzhledem k tomu, že je pamatováno na BSE (bovinní spongiformní encefalopathii), je výchozí materiál dovážen z Nového Zélandu. V průběhu dalšího zpracování je Lyoplant® Onlay ošetřen pomocí NaOH a tím je i teoretické riziko přenosu ještě dodatečně sníženo. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.