Lineárny dávkovač Perfusor® Space

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Menšie, ľahšie a bezpečnejšie

Lineárny dávkovač novej generácie – výmena injekčných striekačiek je teraz pohodlnejšia a bezpečnejšia ako kedykoľvek predtým.

Perfusor® Space a Infusomat® Space stanovujú nové štandardy v infúznej technológii. Používateľské rozhranie je rovnaké pre infúznu pumpu aj lineárny dávkovač. Táto jednotnosť znižuje náklady na školenie zdravotníckeho personálu a technikov, urýchľuje pracovný proces a zvyšuje bezpečnosť.

Perfusor® Space a Infusomat® Space ponúkajú univerzálne riešenie pre širokú škálu terapeutických postupov so zvýšenou mobilitou a flexibilitou. Prvýkrát je tak možné komplexne štandardizovať v celej nemocnici systém riadenia infúzií, čím sa účinne znižujú náklady na obstaranie, prevádzku a správu infúznej techniky.

Inovatívna technológia pohonu Perfusor® Space poskytuje nielen vynikajúce vlastnosti pri spustení a dávkovaní, ale aj bezpečnosť a jedinečné pohodlie pri výmene injekčných striekačiek. 

Automatická synchronizácia funkcií predchádza omylom pri výmene injekčných striekačiek. Brzda piestu bráni samovoľnému toku infúzie.

Lineárny dávkovač Perfusor® Space je zdravotnícka pomôcka.