Mikrosvorky AVM

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Svorky pro mikrochirurgickou léčbu arteriovenózních malformací

Mikrosvorky AVM jsou speciální svorky pro mikrochirurgickou léčbu angiomů. Dle potřeb a situace nastalé během operace mohou být svorky umístěny dočasně a odstraněny na konci výkonu nebo mohou být na cévě ponechány trvale.

Všechny mikrosvorky AVM vyvíjí předdefinovanou uzavírací sílu mezi 50 a 70 gramy. Na vnitřní straně je ostří svorky vybaveno speciálními jehlanovitými výstupky, které se zanoří do tkáně, čímž se znásobí její styčná plocha, díky čemuž je zajištěno bezpečné uchopení cévy svorkou AVM Micro Clip.

K dispozici je 8 různých typů svorek a 6 aplikátorů. Veškeré klipy jsou vyrobeny z phynoxu, slitiny na bázi kobaltu. Tento materiál je pro ruční výrobu např. aneuryzmatických klipů YASARGIL používán již přes 20 let.

Výhody:

  • Dokonalý profil ostří k jistému uchopení cévy.
  • Nalepovací štítky pro pacientovu a nemocniční dokumentaci.
  • Možnost dočasného i trvalého umístění svorky.
  • Materiál phynox .
  • Zkoušeno do 3 Tesla.
  • 4 různé délky ostří (2, 3, 4 a 5 mm).
  • Svorky jsou dostupné v rovném i zahnutém provedení.
  • XS a bajonetovité aplikátory.

Indikace: mikrochirurgická léčba angiomů

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Mikrosvorky AVM jsou zdravotnický prostředek. Implantát se používá k dočasnému nebo trvalému uzavření cév při neurochirurgických operacích. Indikace: Arteriovenózní malformace AVM. Kontraindikace: Aneurysmata. Mezi relativní kontraindikace patří mimo jiné např. infekce a přecitlivělost vůči materiálu implantátu a instrumentu, medicínské nebo chirurgické stavy, které mohou bránit úspěchu implantace. Vedlejší účinky a interakce: Mezi nežádoucí účinky, rizika a komplikace patří např. infekce, senzibilizace vůči materiálu implantátu, poranění nervů, poranění cév s možnými následky hematomů, resp. krvácení, poranění orgánů a jiných tkání, poruchy hojení ran a chirurgické komplikace jiného druhu. Ve spojení s použitím mikrosvorek AVM mohou nastat následující nebezpečí: Sesmeknutí nebo uvolnění mikrosvorky AVM, překřížení čelistí. Bezpečnostní pokyny: Nebezpečí interakce mezi MRI a komponentami implantátu. Při vyšetřeních MRI s hodnotou 1,5 a 3,0 Tesla nenastává pro nositele implantátu žádné zvýšené riziko vlivem magneticky indukovaných sil. Implantáty způsobují mírné artefakty MRI. Operatér rozhodne, zda má být vzhledem k velikosti cévy použita mikrosvorka AVM nebo větší svorka, jako například aneurysmatické svorky Aesculap-Yasargil. Operatér rozhodne, zda mají být mikrosvorky AVM použity pouze po dobu operace a před uzavřením mají být pacientovi opět odstraněny (dočasné použití) nebo zda mají mikrosvorky AVM po operaci zůstat v pacientovi (permanentní použití). V případě mikrosvorek AVM jsou možná obě použití. Operatér nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Operatér musí jak teoreticky, tak prakticky ovládat uznané operační metody a techniku. Operatér musí být naprosto obeznámen s anatomií kostí, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a šlach. Operatér je zodpovědný za sestavení komponent implantátu a jejich implantaci. Aesculap nezodpovídá za komplikace v důsledku nesprávného určení indikace, volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu a operační techniky jakož i omezenými metodami ošetření nebo chybějící asepse. Je zapotřebí dodržovat návody k použití jednotlivých komponent implantátů Aesculap. Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operatér. Komponenty implantátů různých výrobců se nesmějí kombinovat. Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátů nelze používat. Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znovu. Do chorobopisu každého pacienta je nutno zapsat použité komponenty implantátu s katalogovými čísly, názvem implantátu, číslem šarže a případně výrobním číslem. V pooperačním období se musí dbát nejen na cvičení hybnosti a svalů, ale i na osobní instruktáž každého pacienta. Každá mikrosvorka AVM se dodává se štítkem, na němž je uvedeno katalogové číslo a číslo objednávky (šarže) mikrosvorky AVM. Tyto štítky lze přiložit k dokumentaci pacienta. Do chorobopisu každého pacienta je nutno zapsat použité implantáty s katalogovými čísly, názvem implantátu, číslem objednávky (šarže). Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.