Helimatic® Disinfectant

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Dezinfekční prostředek pro strojní postupy

Dezinfekce endoskopu nebo termolabilního instrumentária v myčce.

Helimatic® Disinfectant je zdravotnický prostředek určený k dezinfekci a čištění při strojní přípravě zdravotnických prostředků / instrumentária / flexibilních endoskopů a termolabilního materiálu. Opakovaně použitelné zdravotnické prostředky by měly být obnovovány v souladu s pokyny výrobce. Prostředek Helimatic® Disinfectant používejte pouze u předčištěných zdravotnických prostředků. Účinnost: baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, účinný proti obaleným i neobaleným virům (včetně HBV / HCV / HIV), sporicidní. Nepění, neobsahuje tenzidy. Nepoužívejte v kombinaci s dezinfekčními prostředky na bázi alkylaminu. Používejte OOP: ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. Upozornění pro uživatele: Jakýkoli závažný incident, ke kterému v souvislosti s tímto prostředkem dojde, je nutné nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu, v němž uživatel a/nebo pacient sídlí. Výrobce: B. Braun Medical AG, Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Schweiz/Switzerland.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Pro profesionální použití.