SPRUNG RESERVOIR

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Kompletní škála doplňků k shuntům MIETHKE

  • Peritoneální a komorové katétry.
  • Deflektory návrtů.
  • Porty.
  • Rezervoáry.
  • Průtokové rezervoáry.
  • Titanové spojky.
  • Sondážní (tunelizační) instrumentárium.

Indikace: léčba hydrocefalu

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

SPRUNG RESERVOIR je zdravotnický prostředek. Jednou z možností léčby hydrocefalu je implantace shuntového systému, který zajišťuje odvádění mozkomíšního moku z mozkových komor do vhodné části těla (většinou do břišní dutiny). Tento shuntový systém se skládá z několika katétrů a jednoho tlakového ventilu. Dodatečně lze rezervoár vývrtu umístit ve vývrtu v lebeční klenbě. Poskytuje možnost měřit intraventrikulární tlak, injikovat léky a provádět kontrolu ventilu. Stabilní titanové dno zabraňuje možnému propíchnutí dna. Punkce by měla být provedena pokud možno kolmo k povrchu rezervoáru s kanylou o průměru max. Ø 0,9 mm. Bez omezení lze provést 30 punkcí. Objem na jeden čerpací proces je cca 0,08 ml na rezervoár vývrtu. Pomocí SPRUNG RESERVOIR je zpětným ventilem ve dně umožněno dodatečně odčerpávat mozkomíšní mok ve směru odtoku, čímž lze provádět nejen kontrolu distálního drenážního dílu, ale také i ventrikulárního katétru. Během odčerpávání je přístup k ventrikulárnímu katétru uzavřen. Objem jednoho načerpání je cca 0,2 ml pro SPRUNG RESERVOIR. Otevírací tlak shuntového systému se v důsledku použití SPRUNG RESERVOIRS nezvyšuje. Preventivní opatření a kontraindikace: Pacienti musí být po implantaci pečlivě sledováni. Zarudnutí kůže a pnutí v oblasti drenážní tkáně mohou být příznakem infekce v oblasti shuntového systému. Symptomy jako bolesti hlavy, závratě, duševní zmatenost nebo zvracení se často vyskytují při dysfunkci shuntového systému. Tyto příznaky, stejně jako netěsnost shuntového systému, vyžadují pečlivou výměnu komponentů shuntového systému nebo dokonce celého shuntového systému. Implantace zdravotnických prostředků je kontraindikována, pokud se u pacienta vyskytne infekce (např. meningitida, ventrikulitida, peritonitida, bakteriémie, septikémie) nebo podezření na infekci v části těla, kde byla provedena implantace. Nežádoucí účinky a interakce: U léčby hydrocefalu pomocí shuntového systému se mohou, jak je popsáno v odborné literatuře, vyskytnout tyto komplikace: Infekce, ucpání proteiny a/nebo krví v mozkomíšním moku, nadměrná nebo nedostatečná drenáž nebo ve vzácných případech i šelesty. V důsledku silných otřesů zvenčí (úraz, pád atd.) může být ohrožena integrita shuntového systému. Produkt Burrhole Reservoir / SPRUNG RESERVOIR není dovoleno používat spolu s hydrostatickými ventily, protože může dojít k nefyziologicky zvýšenému ventrikulárnímu tlaku. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.