Discofix® C - trojcestný kohout se spojovací hadičkou

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Systémy kohoutků pro infuzní léčbu a monitoraci

  • Odolný vůči agresivním účinkům farmak.
  • Těsnost napojení při dlouhodobé aplikaci.
  • Zabraňuje netěsnostem, kontaminaci a riziku vzduchové embolie.
  • Pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci.
  • Umožňuje zjistit správnou polohu hmatem.
  • Dlouhodobé použití.

Discofix® a Discofix® C jsou zdravotnické prostředky. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci. Bezpečnostní pokyny: Použijte aseptickou techniku. V souladu s protokolem instituce otřete před použitím místo vpichu. Použijte samčí spojovací kus Luerova typu bez jehly. Stříkačku Luer Slip je třeba ručně dotáhnout na ventil pootočením o 90°. Propláchněte v souladu s protokolem příslušné instituce. Vyměňujte v souladu s pokyny národního protokolu a/nebo příslušné instituce. Doporučujeme zcela naplnit hadičku k uzavíracímu ventilu. Není-li naplněno pečlivě, může v infuzním systému zůstat až 0,15 ml vzduchu na jeden ventil. Dezinfikujte ventil hadříkem Softa® Cloth, otřete podle pokynů. Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno. Neresterilizujte. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.