Discofix® C – Súpravy viaccestných ventilov s trojprvkovou rampou

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Uzavretý ventilový systém na infúznu terapiu a monitorovanie

3-prvková rampa Discofix® C s predlžovacou hadicou, ku ktorej možno voliteľne doplniť: 

  • Infúzny filter Intrapur® Plus 0,2 μm.
  • Spätný ventil Infuvalve®.
  • Špirálová predlžovacia hadička.
  • 3-cestné uzatváracie ventily Discofix® C.

Discofix® C – Súpravy viaccestných ventilov s trojprvkovou rampou sú zdravotnícke pomôcky.