Titanové svorky CRANIOFIX2 ∅ 11 mm, ∅ 16 mm, ∅ 20 mm

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nová generace titanové spony pro rychlejší použití

Titanový systém spon značky Aesculap CRANIOFIX2 zaznamenal od uvedení na trh v roce 1997 obdivuhodný úspěch. Způsobil převrat v oblasti neurochirurgické fixace kostních fragmentů a v rukou tisíce neurochirurgů se stal uznávanou operační metodou.

Aesculap je v dané oblasti dominantní firmou na trhu a svou pozici několik let upevňuje novější, vylepšenou generací CRANIOFIX a sice CRANIOFIX2 – kraniální fixační systém pro kraniotomické kostní pláty a kostní fragmenty vzniklé při frakturách lebky. 

Vlastnost, která odlišuje CRANIOFIX2 od jiných, je rychlé a snadné použití. 

Zároveň poskytuje optimální stabilitu a spolehlivou fixaci kostního fragmentu k lebce.

Vlastnosti:

  • Rychlé a snadné použití.
  • Vynikající spolehlivost.
  • Výjimečná stabilita.
  • Neobyčejně pohodlná a bezpečná manipulace.
  • Osvědčený materiál (titanová slitina).
  • Vysoká biokompatibilita.
  • Kompatibilita s MR.

Použití:

  • Fixace kraniotomických kostních ploténky.
  • Fixace kostních fragmentů fraktury neurokrania.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Titanové svorky CRANIOFIX2 ∅ 11 mm, ∅ 16 mm, ∅ 20 mm jsou zdravotnický prostředek. Systém titanových svorek CRANIOFIX2 od společnosti Aesculap se skládá ze sterilních titanových svorek CRANIOFIX2 na jedno použití a různých opakovaně použitelných neurochirurgických nástrojů k aplikaci titanových svorek. Používá se k fixaci kraniotomických kostních krytů i fraktur mozkové části lebky (neurocranium). Titanové svorky CRANIOFIX2 FF490T/FF490T-UNI, ∅ 11 mm se používají v kraniotomické štěrbině nebo ve štěrbině fraktury. Titanové svorky CRANIOFIX2 FF491T/FF491T-UNI, ∅ 16 mm a CRANIOFIX2 FF492T/FF492T-UNI, ∅ 20 mm se používají v trepanačním otvoru o ∅ 12 mm nebo k přemostění defektu u fraktur. Indikace: Systém titanových svorek CRANIOFIX2 od společnosti Aesculap se používá k fixaci kraniotomických kostních krytů i fraktur mozkové části lebky (neurocranium). Kontraindikace: Pacienti s přecitlivělostí na kovy nebo alergiemi na materiály implantátů, se zápaly v okolí místa implantace anebo s nedostatečnou ochotou ke spolupráci. Kostní poměry vylučující aplikaci titanových svorek CRANIOFIX2. Umělý kraniální kostní kryt (s výjimkou lebečních implantátů z akrylu zhotovených na míru pacienta od firmy Anatomics Pty Ltd, které jsou určeny pro fixaci titanovými svorkami CRANIOFIX2). Kostní tumory v oblasti uložení implantátu. Degenerativní kostní onemocnění. Chybějící dura mater. Aplikace v oblasti obličejové části lebky (viscerocranium) jakož i v oblasti orbity nebo lebeční baze. Relativní kontraindikace: Infekce, kostní systémová onemocnění nebo poruchy látkové výměny, zahrnující medicínské nebo chirurgické stavy, které by mohly ohrozit úspěch implantace. Nežádoucí účinky a interakce: Ve spojení s použitím umělých kostních krytů mohou nastat následující nebezpečí: Nestabilní, resp. zapadlý umělý kostní kryt, poškození umělého kostního krytu, chirurgické komplikace jiného druhu. Bezpečnostní pokyny: Operatér odpovídá za řádné provedení operačního zákroku. Operatér musí teoreticky i prakticky zvládat uznávané operační techniky. Operatér musí být naprosto obeznámen s anatomií kostí, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a šlach. Operatér je zodpovědný za sestavení komponent implantátu a jejich implantaci. Aesculap neodpovídá za komplikace v důsledku nesprávného určení diagnózy, nesprávné volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu a operační techniky i omezení metody ošetření nebo chybějící asepse. Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operatér. Komponenty implantátů různých výrobců se nesmějí kombinovat. Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátů nelze používat. Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znovu. Při neodborné fixaci kraniotomovaného kostního krytu, resp. v případě kombinace s jinými fixačními metodami (šicí materiál, minidestičky anebo svorkové systémy jiných výrobců) může dojít k vytvoření stupňů změnám polohy lebeční kaloty jakož i k uvolnění a zlomení komponent implantátu. K dosažení maximální stability kraniotomického kostního krytu se doporučuje použití tří titanových svorek CRANIOFIX2 uspořádaných do trojúhelníku. V případě větších kostních krytů, resp. vícenásobných fragmentů fraktury lebky, se může potřeba titanových svorek CRANIOFIX2 k dosažení dostatečné stability zvýšit. U aplikace titanových svorek CRANIOFIX2 může docházet v důsledku tření mezi horním titanovým talířem a ozubením čepu ke vzniku jisker. Aby se tomuto předešlo, je zapotřebí vykonat vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem k nebezpečí vzniku požáru se nesmějí tyto chirurgické zákroky provádět v místnostech, ve kterých jsou uložená hořlavá anestetika anebo jiné hořlavé plyny, kapaliny, objekty anebo oxidační prostředky. V pooperační fázi je zapotřebí zabránit nezvykle vysokým zatížením zafixovaného kostního krytu. Do chorobopisu každého pacienta je nutno zapsat použité komponenty implantátu s katalogovými čísly, názvem implantátu, číslem šarže a případně výrobním číslem. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.