Contiplex® D

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Kanyla pro kontinuální periferní regionální anestézii

  • Jehla Contiplex® D s nasazenou plastovou kapilárou (krátké katétry).
  • Umožňuje jak stimulaci nervu tak aspiraci/injekci.
  • K dispozici se zkoseným hrotem 15° a 30°.
  • Contiplex® D jehla pro anestezii plexů 15°: 33 mm, 55 mm, 80 mm, 110 mm.
  • Všechny systémy Stimuplex® a Contiplex® (jehly, kanyly a nervový stimulátor) jsou plně kompatibilní.

Contiplex® D je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je blokáda plexů a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace. Indikace: Blokáda plexů a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace jako bloková anestézie při chirurgických zákrocích na horních a dolních končetinách s využitím nejrůznějších technik bloku, stejně jako s léčbou bolesti, analgezií pro brzkou mobilizaci a fyzioterapii nebo akutní a dlouhodobou analgezií (např. onemocnění rakovinou). Kontraindikace: Dříve existující onemocnění nervů, infekce/zánět v místě zavedení, nadměrná předoperační úzkost (kterou nelze potlačit intervencí) a neschopnost tolerovat polohování, dříve existující koagulopatie, endogenní (např. trombocytopenie) nebo iatrogenní (např. léčba warfarinem) z důvodu zvýšeného rizika vzniku hematomu, anatomické anomálie ztěžující identifikaci míst na těle, onemocnění jater, které by mohlo narušit clearance, nemožnost získat pacientův souhlas, známá přecitlivělost na jeden nebo více použitých materiálů, informace o dalších kontraindikacích týkajících se provedení kontinuální regionální anestézie naleznete v odborné literatuře. Rizika: Nervové léze, pneumotorax, bolest nebo hematom v místě zavedení jehly, neúplná blokáda, toxicita související s lokálními anestetiky: srdeční, nervová, alergická, zvýšené riziko trombózy a riziko trombembolie, paravertebrální technika: epidurální/intrathekální injekce. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Pro dosažení optimálního spojení mezi stimulační kanylou a nervovým stimulátorem a zajištění bezpečnosti pacienta, používejte s produkty B. Braun pouze jiné produkty společnosti B. Braun. Společnost B. Braun Melsungen AG nepřijímá odpovědnost za případy, kdy budou její produkty používány v kombinaci s produkty jiných výrobců. Neresterilizujte. Použijte pouze v případě, že balení je nepoškozené. Použijte náležitě skladovaný produkt před uplynutím data spotřeby uvedeném na obalu. Délka trvání zavedení: Stimulační kanylu je možné použít pouze k nalezení cílového nervu a v případě potřeby pro injekci počáteční dávky lokálního anestetika. Poté musí být odstraněna. Kapilára slouží jako plášť pomocného zavaděče katétru a v inervační oblasti nervu smí zůstat nejvýše 2 dny. Katétr může zůstat zaveden až 30 dnů. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.