Certodyn® Universal Adapter

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Rychlé připojení k EKG monitoru

Univerzální adaptér k propojení s intraatriálním EKG – svodem.

  • Univerzálně spojitelný s různými druhy monitorů.
  • Možnosti spojení pro – svorky, patenty a 4 mm banánkovou zástrčku.
  • Přepínač z extrakorporálního na intraatriální snímání EKG.
  • Kabelová zástrčka pro spojení s katétrem.

Certodyn® Universal Adapter je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zajištění alternativního záznamu intravaskulárního a povrchového EKG pro umístění centrálních venózních katetrů. Indikace: K záznamu intraarteriálního EKG svodu k ověřeni polohy systémů centrálních venózních katetrů. Kontraindikace: Neprovádějte záznam EKG svodu v průběhu defibrilace, kardiokonverze nebo VF chirurgického zákroku. Z bezpečnostních důvodů musí být v těchto případech univerzální adaptér nejprve odstraněn z pacienta. Varování: EKG monitor je zařízení typu CF. Připojte další ekvipotenciální spoj (uzemnění) k monitoru. Používejte pouze v prostorách chráněných proti elektrostatickému výboji. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou spoje bezpečně upevněné. Nesterilizujte v autoklávu. Neponořujte do kapalin. Veškeré opravy smí provádět výhradně výrobce. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, se sídlem na adrese Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.