CARESITE™ Luer Access Device 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Bezjehlový ventil

  • Průhledný materiál umožňuje kontrolu správného proplachu ventilu
  • Hladký povrch usnadňuje čištění a desinfekci
  • Koncovka LuerGuide zajistí rychlý a snadný přístup
  • Ergonomický tvar zabezpečí snadný úchop s minimalizací rizika kontaminace dotykem
  • Lze používat i s vysokotlakými dávkovači
  • Ochrana proti refluxu

CARESITE™ Luer Access Device s konektorem typu Luer je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aspirace nebo aplikace intravenózních tekutin. Indikace: Pro odsávání, vstřikování nebo spádovou či čerpadlovou dopravu intravenózních tekutin po zavedení konektoru Luer. Lze použít s tlakovými injektory s maximálním tlakem do 400 psi a s maximálním průtokem do 15 ml/s. Návod k použití: Použijte aseptickou techniku. Před každým použitím je nezbytné provést dezinfekci a čištění zařízení. Přístupové zařízení s konektorem typu Luer lze dezinfikovat pomocí 70% roztoku izopropylalkoholu. Zpřístupnění zařízení CARESITE s konektorem typu Luer: Před použitím přístupové zařízení s konektorem typu Luer naplňte. Pevně připevněte přístupové zařízení s konektorem typu Luer k požadovanému spojení. Před použitím důkladně čistěte vrchní část přístupového zařízení s konektorem typu Luer pomocí 70% roztoku izopropylalkoholu asi 15 sekund a nechte uschnout na vzduchu. Použijte konektor typu Luer bez jehly. Po podání léku proplachujte zařízení v souladu s léčebným protokolem tak dlouho, dokud zařízení nebude viditelně čisté. K použití s tlakovými injektory: Zařízení zajistěte konektorem typu Luer. Na štítcích připojených nástrojů (např. katetrů) si kvůli zajištění kompatibility zjistěte maximální tlak a průtok. Vyměňte přístupové zařízení s konektorem typu Luer podle protokolu zdravotnického zařízení. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical Inc. se sídlem na adrese 824 Twelfth Avenue, Bethlehem, PA 18018-3524 USA.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.