CARESITE® Smallbore Extension Set 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Pro aspiraci nebo aplikaci intravenózních tekutin

  • Caresite s prodlužovací hadičkou 2,8 x 4,1 mm
  • Caresite s Y prodlužovací hadičkou (dva ventily)
     

CARESITE® Smallbore Extension Set je zdravotnický prostředek. CARESITE Nástroj Luer je po 24 hodin kompatibilní s lipidovou emulzí (obsaženou v roztocích TPN) a cytotoxickými látkami obsahujícími cremophor (např. paklitaxel). Návod k použití: Použijte aseptickou techniku. Upozornění: Odstranitelná posuvná svorka může představovat riziko udušení. Před každým použitím je nezbytné provést dezinfekci a čištění zařízení. Zařízení s konektorem Luer lze čistit pomocí 70% roztoku izopropylalkoholu. Přístup ke vstupnímu zařízení CARESITE s konektorem Luer: Před použitím důkladně čistěte vrchní část zařízení s konektorem Luer pomocí 70% roztoku izopropylalkoholu asi 15 sekund a nechte uschnout na vzduchu. Použijte konektor luer-lock bez jehly. Po podání léku proplachujte zařízení v souladu s léčebným protokolem tak dlouho, dokud zařízení nebude viditelně čisté. K použití s tlakovými injektory: Lze použít s tlakovými injektory s maximálním tlakem do 300 psi a s maximálním průtokem do 10 ml/s. Nástroj zajistěte konektorem typu luer. Na štítcích připojených nástrojů (např. katetrů) si kvůli zajištění kompatibility zjistěte maximální tlak a průtok. Vyměňte soupravu v souladu s protokolem vaší organizace. 1. Připevněte adaptéry k požadovaným spojením. 2. Naplňte prodlužovací set, abyste zajistili, že je odstraněný vzduch. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical Inc. se sídlem na adrese 824 Twelfth Avenue, Bethlehem, PA 18018-3524 USA.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.