Opakovaně použitelné bipolární přívodní kabely

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Kvalitní spojení mezi nástrojem a napájecím zdrojem

Opakovaně i jednorázově použitelné. 

Nabízíme širokou škálu kabelů pro všechny bipolární nástroje Aesculap s různými typy spojů se zdrojovými jednotkami značky Aesculap, jakož i jiných výrobců, včetně irigačních trubic pro bipolární pinzety.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupcenebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Opakovaně použitelné bipolární přívodní kabely jsou zdravotnický prostředek. Opakovaně použitelné bipolární přívodní elektrické kabely se používají k vedení VF proudu z VF přístroje na místo operace. Indikace: Zdravotnický prostředek se používá k vedení VF proudu z VF přístroje na místo operace. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Při používání VF nástroje v souladu s určením mohou vznikat jiskry, které mohou vést ke vznícení nebo výbuchu hořlavých plynů. VF nástroje mohou vést k tepelnému poškození pacienta/uživatele. VF přístroje nastavujte tak, aby maximální výstupní špičkové napětí bylo rovné nebo menší než dimenzované napětí příslušenství, které se uvádí pro výrobek. VF výstupní výkon přizpůsobte zákroku. VF výstupní výkon zvolte co nejnižší. Kontaktní plochy výrobku udržujte v průběhu operace čisté. Zaschlé zbytky tkáně nebo tělesných tekutin otírejte vlhkým tamponem. Aby se předešlo vzniku VF popálenin: V průběhu aktivace VF držte pracovní konec výrobku vždy v zorném poli uživatele. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda není izolace poškozena nebo nevykazuje povrchové změny. Výrobek nikdy neodkládejte na pacienta nebo přímo vedle něho. Při endoskopicky nebo laparoskopicky používaném příslušenství vypněte automatický režim zapínání VF přístroje. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.